Seminari lõpuaktus

6/2009 Meego Remmel, EKB Liidu president

Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris toimus 20. juunil pidulik aktus-jumalateenistus, kus anti üle nii kõrgkooli diplomid usuteaduse eriala lõpetajatele kui ka rektoriamet järgmiseks viieks aastaks valitud koolijuhile.

Dr. Toivo Pilli, kes pidas lõpuaktusel jutluse Jumala ja inimelu usaldusväärsuse tähendusest, andis samas üle rektoriameti kooli vilistlasele Margus Kasele. Ametiüleandmisel osalesid erakõrgkoolina tegutseva teoloogilise seminari omanikkonna esindajatena ka Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel ja peasekretär Erki Tamm, kes palusid õnnistust nii ametisse astuvale rektorile kui ka avaldasid tänu endisele teenekale rektorile. Kokku oma elust 7 aastat rektoritööle pühendanud Pilli soovib nüüdsest pühenduda enam pastoraalsele ja teadustööle.

Kask, kes praegu juhib pastorina Jõgeva Baptistikogudust, on varem omandanud nii muusika- kui teoloogia-alase hariduse, õppinud koolijuhtimist ning jõudnud hariduse-alase magistrikraadini. Perekond Kask elab praegu Jõgeval, kus perepea on täitnud ka maakonna haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialisti ja pedagoogi ülesandeid. Pereema Tiina Kask, kellel nii meditsiiniline kui teoloogiline haridus, on viimastel aastatel pühendunud tööle lastega koguduse keskel ja kodus.