Otsing

06/2011 Tarvo Luide

Tarvo Luide on 27-aastane Tallinna noor mees. Ta on olnud peaaegu 4 aastat abielus ja umbes sama kaua töötanud Eesti Kaitseväes instruktorina. Kodukoguduseks on tal Tallinna Elav Kivi Vabakogudus. Praegu õpib ta Kõrgema Usuteadusliku Seminari esimesel kursusel.

Kuidas sündis otsus tulla õppima Seminari?

See tuli mulle endalegi üsna ootamatult. Isa tutvustas mulle antud võimalust ja pärast mõningast kaalumist ning arutamist abikaasa ja ülemusega, sündiski otsus õppima asuda. Huvi enesetäiendamise osas oli olemas ja see ettepanek andis võimaluse reaalseks tegutsemiseks.

On sul mingeid eelarvamusi Seminari osas?

Millegipärast olin arvamusel, et enamik Seminari tudengitest on vanemapoolsed inimesed ja lisaks arvasin, et enamik õppijaist on pastorid.

Milline oli sinu ettekujutus Seminari tööst?

Ega mul mingit erilist ettekujutust olnudki. Arvasin lihtsalt, et igal kursusel on oma klassiruum ja oma tunnid, aga tuli välja, et enamasti võtavad kõik tudengid osa samadest loengutest samal ajal, vaatamata sellele, mis aastal õpinguid alustati. Kindlasti on Seminaris käimine minu jaoks olnud positiivsem kogemus, kui esialgu arvata oskasin.

Oled õppinud nüüdseks 9 kuud. Millised on sinu muljed? Kuidas iseloomustaksid praegu Seminaris õppivat seltskonda?

Muljed on väga positiivsed. Need neli päeva kuus, mis ma Tartus koolis veedan, on väga hea aeg, mil saab välja rutiinist ja olla koos lahedate inimestega. Olen kooli kaudu saanud palju uusi sõpru, kellega muidu poleks võib-olla kunagi tutvunud. Kooli atmosfäär on ülesehitav ja tekitab positiivse meeleolu. Õpitavad ained on väga huvitavad ning on soosinud minu igakülgset arengut. Kristlasena olen saanud palju uusi ja eelkõige just sügavamaid teadmisi oma usu kohta. Juba selle lühikese aja jooksul olen omandatud palju praktilisi oskusi: näiteks kasvõi jutluse kirjutamine.

Kuidas kirjeldaksid Seminari õppejõude?

Õppejõude hindaksin kui pühendunuid ja vastutulelikke inimesi. Kui on probleeme, siis leiab alati lahenduse. Samas on märgatav ka mõningane eristumine. Osa õppejõude annab väga põhjalikku ja konstruktiivset tagasisidet, kuid osa mitte. Ei oska öelda, kas takistavaks teguriks on liiga suur töökoormus või palju muid asjatoimetusi, kuid üliõpilase seisukohast on konstruktiivne tagasiside üks peamisi arenemise võimalusi.

Kui vajalikeks pead neljapäevaõhtuseid mentorgruppe?

Neljapäevaste mentorgruppidega seonduvalt on tunne positiivne. Isegi siis, kui enne gruppi minekut ei ole väga innukat tunnet, tekib see grupiarutluse käigus kindlasti. Käsitletavad teemad on alati võetud Piiblist, kuid õhkkond on väga vaba ja küsimuste esitamist soosiv. Kõik saavad valitud teemadel kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Usun, et ka see on hea võimalus arenemiseks – kuulda teiste mõtteid, avardada oma maailmapilti, diskuteerida.

Mida muudaksid sina Seminaris, kui saaksid olla Seminari rektor?

Mõnikord on tunne, et kord võiks olla natuke rangem. Usun, et see motiveeriks rohkem pingutama.

Kellele julgeksid soovitada Seminari õppima tulla ja miks?

Kõigile kristlastele julgeksin soovitada. Seminar annab võimaluse saada tuttavaks mitmete uute ja huvitavate inimestega ning loomulikult saab koolitöö käigus palju uusi teadmisi, mis kindlasti kasuks tulevad.

Mis on sinu elus see valdkond, milles kõige rohkem sooviksid areneda ja kasvada?

Kindlasti tahan areneda ja kasvada oma usus. KUS on selles osas minu jaoks väga oluline, kuna leian, et saan sealt täiendust oma usuelu vundamendile. Pidev õppetööga tegelemine motiveerib enam mõtisklema ja arutlema kristlikel teemadel. Aeg-ajalt abikaasaga koolitöödest rääkides tekivad elavad diskussioonid Piibli, Jumala ja kristluse üle üldiselt, mis ehk tavatingimustes nii tihti esile ei kerkiks.

23_Tarvo Luide Foto erakogu.

.

Uudised

21-4-juuni

13 Juuli 2021
21-4-juuni

SISUKORD  Algas Tartu Eluringikeskuse ehitus Henri Lehtsaar Mõned momendid uuringust „Elust, usust ja usuelust“ Laur Lilleoja Usk silmitsi argipäevaga Ermo Jürma Lisete Lige – osaline Jumala tänastes plaanides Sven-Joonatan Siibak...

EKB Liidu koolituste lõpetamised 2021

13 Juuli 2021
EKB Liidu koolituste lõpetamised 2021

Juuni 2021Einike Pilli, KUSi rektor Noorte arenguprogramm „Futuurum“ lõpetas oma aasta kohtumisega Laulasmaal. Simona ja Bin rääkisid, mida tähendab usaldada Jumalat ja minna tundmatusse – teise kultuuri, suhtesse ja vastu...

Valga Betaania Baptistikogudus 100

13 Juuli 2021
Valga Betaania Baptistikogudus 100

Juuni 2021  Valga Betaania Baptistikogudus tähistas 23. mail 100. sünnipäeva. Seoses koroonaga tulid piirangud ja sulgusid avalike jumalateenistuste uksed. Aga siis avas Jumal aknaid. Piirangute leevendusmeetmete toel sündis interneti koduleht...

Tapa Elava Usu Koguduse pastor Mihkel Kivisild

13 Juuli 2021
Tapa Elava Usu Koguduse pastor Mihkel Kivisild

Juuni 2021  Tapa Elava Usu Kogudusel oli 89. aastapäeval, 20. juunil, rohkesti rõõmu – ametisse õnnistati uus pastor Mihkel Kivisild (28). Tal on IT-kolledži bakalaureusekraad. Koos abikaasa Hannah´ga jätkab ta...

Tapal ordineeriti Artur Klimov

13 Juuli 2021
Tapal ordineeriti Artur Klimov

Juuni 2021  EKB Liidu Tapa venekeelse koguduse 19. aastapäeval ordineeriti Artur Klimov (32). Ta võttis üle teenimistöö koguduse asutajalt Neeme Tingaselt.Arturi noorpõlv ja koolitee möödusid Kohtla-Järvel. Ta on lõpetanud Minski...

Milline õiguskord kehtib kristlastele?

13 Juuli 2021
Milline õiguskord kehtib kristlastele?

Juuni 2021Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud algus aprilli Teekäijas Erinevate õiguskordade omavahelisi suhteid ilmestab alljärgnev skeem. Jumala poolt ilmutatud õiguskorra aluseks on Jumala püha tahe. Põhiliselt jääb Jumala tahe inimese...

„Jeesuse tähendamissõnad“

13 Juuli 2021
„Jeesuse tähendamissõnad“

Juuni 2021  Tähendamissõnad on lihtsad lood, mida kasutatakse vaimuliku tõe või põhimõtete selgitamiseks ja õpetamiseks. Selline pildirikas kõnetusvorm oli levinud juba antiikajal ja need on ka Jeesuse kuulutuse iseloomulik osa.Jeesuse...

Ühispöördumine

13 Juuli 2021

Juuni 2021 Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Haigekassa; Eesti Haiglate Liit, Eesti Arstide Liit, Eesti Õdede Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti...

In memoriam Eric Söderlund

13 Juuli 2021
In memoriam Eric Söderlund

Juuni 2021 Enn Veevo, Palade Priikoguduse pastorRootsi pastor ja evangelist Eric Söderlund, Hiiumaa ja Eesti suur sõber, kutsuti igavikku 29. mail.Õppides Örebro Misjonikoolis, tutvus ta Hiiumaalt pärit Erich Tõkkega, kellega nad...

Kaplanaadist täna

13 Juuli 2021
Kaplanaadist täna

Juuni 2021  Ott Aro, Kaitseväe kaplanKui minu käest on küsitud, mida ma arvan kaplaniteenistuse vähendamisest ja ühe inimese Kaitseväkke ning teise Kaitseliitu allesjätmisest, on minu aus vastus olnud, et ma...

Linke