Alusta õppimist Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris

06/2011 Margus Kask, Rektor

Kelleks tahan saada? Seda küsimust on kõik endas vaaginud. Õige vastus on: saa jumalariigi töötegijaks! Igaüks saab vastata Jumala kutsele võtta vastu tema riigi töötaja ülesanded. Mõnikord on see kutse justkui varjatult olemas meis kõigis, vaja ainult natuke rohkem julgust õige otsuse tegemiseks. Kõrgem Usuteaduslik Seminar tahab selles aidata, sest Seminari missiooniks on valmistada ette jumalariigi töötegijaid ja olla seeläbi koguduste tööriist vaimulikul põllul.

Seminar valmistus üle aasta ette riiklikku kvaliteedihindamise läbimist. Sel kevadel külastaski vastav komisjon Seminari ja kohtus juhtkonnaga, õppejõududega, tudengitega, vilistlastega ja kooli omaniku esindajatega. Komisjon valmistas omapoolsed hinnangud Seminari kvaliteedi, ressursside ja jätkusuutlikkuse kohta. See oli aluseks Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu otsusele. 27. mail toimunud hindamisnõukogu koosolek andis kokkuvõttes Seminari olukorrale positiivse hinnangu. Õppetöö kvaliteet sai maksimaalse hinde, ressursid ja jätkusuutlikkus vastavad osaliselt nõuetele. Nõukogu otsuse protokolli ja hindamiskomisjoni osahinnangutega on võimalik kõigil tutvuda EKKA veebilehe kaudu (ekka.archimedes.ee). Hindamisnõukogu langetas otsuse, mille järgi on Seminaril kolmeaastane õigus õpet läbi viia, mille järel tuleb järgmine hindamine. Sellel perioodil tuleb leida võimalused ressurside ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks. Mai lõpus toimunud kohtumisel haridus- ja teadusministeeriumis ei osanud ka ametnikud vastata küsimusele, millised on lõplikud kriteeriumid, mida peab Seminar edaspidi täitma.

Tihedamast koostööst teoloogiliste koolide vahel on kõneldud juba aastaid, samuti ka võimalikust ühisest õppetöö läbiviimisest. Kõige olulisem on, et üliõpilased võidaksid endale paremaid võimalusi, st õppetegevuse kvaliteet peab tõusma. Kas ja millal midagi ühiselt koolide vahel tehakse, sõltub kirikute omavahelisest koostööst.

Seni on oluline, et õpe Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris jätkub ja juba sel sügisel ootame uusi üliõpilasi. Täpsemat infot vaata veebilehelt www.kus.tartu.ee. Tule sinagi õppima ja saa osa arenevast seminarielust!

.