Kõrgem Usuteaduslik Seminar alustab uut õppeaastat

09/2011 Eve Saumets, õppeprorektor

Suur rõõm on „Teekäija" lugejatele teada anda, et tänavu asub Kõrgemasse Usuteaduslikku Seminari õppima üheksa uut tegusat inimest erinevatest Eestimaa kogudustest. Sisseastujate põhiliseks sooviks, mida väljendati ka elavalt sisseastumisvestlustel, on soov saada uusi teadmisi, praktilisi oskusi, õppida paremini tundma Piiblit, tutvuda erinevate inimestega ning olla üksteisega vaimulikus osaduses. Uued üliõpilased on erinevate huvidega ning erinevas vanuses – sisseastumisvestlustel leidsid tudengikandidaadid, et see just ongi rikastav ja õpetav kogemus ning kartust, et üksteist ei mõisteta, ei ole.

Uus õppeaasta algab 21. septembril sissejuhatusega õppetöösse esmakursuslastele, järgnevad loengud ning sama päeva õhtupoolikul (kell 17.00) toimub avaaktus. Septembrikuu õppesessioonil peab külalisloenguid Keith Jones Prahast. Seminar jätkab viimastel aastatel traditsiooniks kujunenud kaugõppevormis, seega on avatud võimalus õppimiseks ka inimestele, kes töötavad.

Sisseastumisvestlustel oli tore kuulda, et eelarvamusi Seminari tulles tulevastel üliõpilastel ei olnud – tunti vajadust ammutada teadmisi ning mitme inimese suust jäi kõlama mõte, et kogudusetöös kaasa lüües ja end panustades on tihti olnud vajaka just vaimulikust haridusest. Seda lünka saab nüüd edukalt täita. Seminaristidel on võimalus ja kohustus osa võtta ka mentorgruppide tööst – väiksemas ja avatud õhkkonnas saab arutleda küsimuste üle, mida alati ei julgeks suures ringis esitada. Siinkohal tahaks südamest tänada Seminari õppejõude ja mentorgruppide juhte, kes on end muude tööde-tegemiste kõrvalt Seminari töösse panustanud. Külv on olnud viljakas. Õpinguaastad Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ei ole küll kergemate killast, aga igal aastal jõuab siiski üliõpilasi ka lõpetamiseni. Kaitstud lõputööd jätavad maha jälje nii koguduste ajalookirjutamisse kui Piibli uurimisse. Signe Martensoo kaitses lõputöö teemal „Variseri ja tölneri õigeksmõistmine" (juhendaja Peeter Roosimaa), Allan Helde lõptutöö teema oli „Noortetöö Pärnu Metodisti Koguduses 1970. aastatel" (juhendaja Toivo Pilli). Raul Järvlepa lõputöö „Noortetööst Oleviste koguduses 1970. ja 1980. aastatel" (juhendaja Jaan Bärenson).

Loodan, et lõpetajad jäävad õpinguaastaid Seminaris hea sõnaga meenutama ning saavad omandatud teadmisi ka elus rakendada.

Edukat õppeaastat kõigile õppijatele ning kandkem nii uusi kui õpinguid jätkavaid tudengeid ikka palvekätel ning ärgem unustagem ka Seminari õppejõude ja töötajaid!

„Tarkuse algus on see: taotle tarkust ja taotle arukust kogu oma varanduse hinnaga. Pea seda kõrgeks, siis see ülendab sind, kui sa seda süleled, siis see austab sind! See paneb sulle pähe ilupärja, kingib sulle kauni krooni." (Õp 1:7-9)

.