KUS uus vastuvõtt

04/2012

Missioon

1) koolitada koguduste ja ühiskonna teenimiseks kohaste isikuomaduste ja pädevustega töötegijaid;

2) edendada muutuvas maailmas tööturu vajadustele vastavat elukestvat õpet;

3) teostada rakendusuuringuid ning kujundada vabakirikliku teoloogilise mõtte ja praktika arengut Eestis.

Väärtused

1) õppijakesksus, paindlikkus ja proaktiivsus õppetööle lähenemisel;

2) soodne keskkond vaimulikuks kasvuks ning kutsumuse ja vaimuandide leidmiseks;

3) piibellikkus, koguduslikkus, pühitsuslikkus ja missionaalsus.

Eesmärk

Valmistada ette kaasaegsete teoloogia-alaste baasteadmiste ja vajalike pädevustega vaimulikke, koguduste töötegijaid ja muid spetsialiste tööks usuteaduslikku kõrgharidust eeldavatel ametikohtadel (pastorid, jutlustajad, koguduslike töölõikude juhid, kaplanid, kogudusliku misjoni- ja noorsootöö juhid jne) ning edasiõppimiseks magistriõppes.

Visioon aastaks 2018

Seminar on rahvusvahelise koostöövõrgustikuga 2-astmelise tasemeõppega vabakiriklik koolitus- ja arenduskeskus.

.