Lõpetamine Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris

06/2012

14. juunil kaitsesid usuteaduse rakendusliku kõrghariduse õppekava läbinud üliõpilased Seminaris oma lõputöid. Lilian Tulp: „Liikumis- ja meelepuudega inimesed koguduses Tartu protestantlike koguduste näitel." Kerli Indermitte: „Narratiivi kasutamise võimalusi iseloomukasvatuses koolieelses eas." Tarmo Lige: „Austa oma isa ja ema. Vanemate austamise käsu mõistmisest kaasajal."
Lõpuaktus toimus 16. juunil. Diplomid andsid kätte rektor Margus Kask ja õppeprorektor Eve Saumets, vaimuliku sõnumi president Meego Remmel, muusikas teenisid Ott Indermitte ja tudengite projektkoor Ester Murrandi juhtimisel.20 l6petajad 2012

- - - - - - - - -

KÕRGEM USUTEADUSLIK SEMINAR
kutsub rahvusvahelisele konverentsile
TEOLOOGILINE HARIDUS MUUTUVAS ÜHISKONNAS – AJALUGU JA TÄNAPÄEV
Tallinnas, Oleviste kirikus
14.-15. september 2012

Konverents on pühendatud Keila Jutlustajate Seminari 90. aastapäevale.
Teemad:
- Teoloogilise hariduse lugu ja tähendus meie Liidus alates 19. sajandist tänase päevani
- Seminari panus koguduste töötegijate koolitamisel
- Usuteaduse roll ja arengusuunad Eestis ja mujal

Konverentsil võtavad sõna välismaiste partnerkoolide (Rahvusvaheline Baptisti Teoloogiline Seminar, Örebro Teoloogia Kool, Elstali Seminar) esindajad. Lisaks on ettekanded meie Liidu tuntud tegijatelt. Oma sõna saavad osalejad kaasa öelda õpikodades.

Konverentsile on oodatud koguduste töötegijad, üliõpilased ja Seminari vilistlased ning kõik huvilised. Osavõtt on tasuta. Täpsem info Seminari kodulehel: www.kus.tartu.ee

Konverentsijärgsel pühapäeval, 16. septembril kell 11.00, on oodatud kõik tänujumalateenistusele Keila Baptistikogudusse.

Tule ja ela kaasa areneva kooli loole!

.