Seminar teenib kogudusi

26 elstali leping01/2013
Margus Kask, KUS rektor

Kõrgema Usuteadusliku Seminari jõulupeo teemaks oli küsimus: millistest jõuludest ja millisest kogudusest me unistame? Presidendil paluti arvata, millest võiks unistada Jumal. M.Remmeli sõnumist jäi meelde, et jõuludes tuli Jumala telk inimeste juurde. Üks õppejõud meenutas 4 kogudust, mida ta on pastorina teeninud ja leidis, et Jumal armastab neid kõiki ka täna. Üliõpilastel jagus unistusi isikliku, seminari, vendluse ja koguduste elu kohta.
Üliõpilaskond. Aastal 2013 õpib Seminaris 39 üliõpilast, kes on valdavalt meie koguduste aktiivsed töötegijad. Nad kogunevad Tartusse üks kord kuus kolmapäevast laupäevani. Sessioonide vahel on iseseisev õppetöö. Üliõpilastel tuleb oma aega jagada perekonna, koguduse ja kooli vahel. Samas saab sessil kuuldut ka kohe praktikas proovida, kohandades seda oma koguduse vajadustele.

Väikese kooli puhul tõstab juba paari üliõpilase rahvusvahelise õppe kogemus õppetöö kvaliteeti.

.


26 seminari hoolekogu

Aktiivset tudengielu juhib üliõpilasesindus, kuhu kuuluvad Tarvo Luide, Viljar Roosimaa, Kaarel Väljamäe, Panainti Posmatš ja Kaupo Vaher. Esindus osaleb oma esindaja kaudu kooli hoolekogu töös.
Erasmus. Seminar on liitunud Euroopa elukestva õppe programmiga Erasmus. Nii on üliõpilastel võimalus õppida Euroopa stipendiumiga mõned kuud välismaa partnerkoolides. Äsja olid Toomas Vardja ja Eike Vellend Rootsis Örebro Misjonikoolis. Nüüd siirdusid Praha Rahvusvahelisse Baptisti Teoloogilisse Seminari Risto Nigol ja Viljar Roosimaa. Väikese kooli puhul tõstab juba paari üliõpilase rahvusvahelise õppe kogemus õppetöö kvaliteeti.
KLA uuringud. Seminar korraldab koguduse loomuliku arengu uuringuid (KLA). Praegu osaleb selles üle paarikümne koguduse. Kristlik Nelipühi Kirik on teinud selle kohustuseks lausa igale oma kogudusele. Uuring tuvastab koguduse 8 töövaldkonna tugevused ja nõrkused. Nende põhjal saab otsustada, kuidas muuta oma tööd tõhusamaks. Põhimõte „terved emad sünnitavad terveid lapsi" kehtib ka kogudusele kui „emale" – nii toetab KLA evangeeliumi kuulutamist ja koguduste rajamist. KLA toimimise eest vastutab Kalmer Marimaa, meeskonnas on veel Margus Kask, Indrek Luide ja Argo Buinevitš.
Rahastamine. Seminaritöö rahastamine on algusest peale olnud „usuprojekt". See usk on siiani kandnud. Kaasa on tulnud paljud head inimesed nii Eestist kui väljastpoolt. Liidu juhatus lõi 2000. aastal Osvald Tärgi nimelise teoloogilise hariduse fondi. Stipendiume makstakse sealt vaid eelmise aasta intresside arvelt. Ka tänavu on toetus väga oluline. Selleks saab teha annetusi Eesti EKB Koguduste Liidu arvele nr 1120116857. Tänu iga eestpalve ja euro eest!
Täiendkoolitused. Seminar korraldab täiendkoolitusi. Sihtrühmaks on eeskätt koguduste töötegijad. Praegu toimub venekeelne koolitus koostöös Minski Teoloogilise Seminariga ja pühapäevakooliõpetajate koolitus „Pusle" koostöös LNK ja Lastemisjoniga. Kevadel tuleb koolitus Mäejutlusest, koguduse majanduselust ja juhtimisest.
Uus vastuvõtt. Kuivõrd Jumala riik vajab ikka veel töötegijaid, siis tasub lugejail hakata valmistuma sügiseseks vastuvõtuks. Investeering oma haridusse, millega teenida paremini jumalariiki, tasub alati ära. Jeesus ütles: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!" Õnnistatud õppimise aastat!