Patriarh Bartolomeus kohtus Eesti kirikujuhtidega

09/2013

Reedel, 6. septembril kohtus patriarh Bartolomeus Tallinna Metodisti kirikus Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse ja liikmeskirikute esindajatega.
Vabariigi presidendi kutsel Eestit külastanud patriarh rõhutas kohtumisel kirikute ajaloos kadumaläinud ühtsuse taastamise tähtsust.

„Vaatamata kiriku ajaloos Ida ja Lääne kirikute vahele kuhjunud mõistmatusest tekkinud seesmistele ja välistele raskustele leidub valgustatud kirikumehi, kes julgevad unustada ja loota kirikute ühinemise ime täitumisele ning teha algust armastuse, leppimise ja koostöö dialoogidega, mis kannavad küpseid vilju," ütles patriarh.
Kirikupea visiit oli seotud Eesti Apostelliku Õigeusu Kiriku autonoomse staatuse saamise 90. aastapäevaga.

Tema Pühadus oikumeeniline patriarh Bartolomeus on sündinud 29. veebruaril 1940. a Türgis. Õpingud on teda viinud Rooma, Šveitsi ja Saksamaale. Pärast patriarh Dimitrios I surma valis Püha Sinod novembris 1991 metropoliit Bartolomeuse Konstantinoopoli – Uue Rooma peapiiskopiks ja oikumeeniliseks patriarhiks.