Kelle idee oli EKN?

03/2014
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Eesti Kirikute Nõukogu 25. aastapäevale pühendatud oikumeenilisel tänujumalateenistusel, 16. veebruaril Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus, ütles EKN president, peapiiskop Andres Põder, et ta usub selle ühenduse sünni taga olevat Jumala, sest keegi ei ole leidnud konkreetset inimest, keda võiks pidada EKN-i idee algatajaks.
Teisipäeval, 18. veebruaril toimus EKN-i juubelile pühendatud konverents Pühtitsa kloostris Kuremäel. Peeter Roosimaa, kes oli ka 25 aasta taguste sündmuste keskel, meenutas 16. detsembril 1988. aastal toimunud ajaloolist koosolekut.

Koosoleku kokkukutsujaks oli usuasjade volinik Rein Ristlaan. Osales ka tema asetäitja Kalju Oja, Kohtla-Järve rajooni RSN TK esimees Ain Kiviorg ja erinevate kirikute esindajad. EKB Liitu esindasid pastorid Peeter Roosimaa ja Eerik Rahkema. Põhiettekande fosforiidisõjast pidas kirikuõpetaja Eenok Haamer. Keskkonnaküsimusest sai ka ajend EKN'i loomiseks. Peeter Roosimaa ja Peeter Kaldur koostasid koosoleku protokolli koos ettepanekuga EKN'i moodustamiseks ja see saadeti metropoliit Aleksiusega Moskvasse. Sealt saabus peagi luba.

Roosimaa meenutas, et kokkusaamiselt koos volinik Ristlaanega tagasi Rakverre sõites väitnud viimane, et EKN'i loomise mõte oli tulnud temalt ja metropoliit Aleksiuselt. Ajad olid segased ja kiriku kollektiivset selgemat häält vajas kogu ühiskond.

EKN asutamise protokoll kirjutati pidulikult alla 16. veebruaril 1989. aastal Pühtitsa kloostris.
Juubelikonverentsil kõnelesid dr Ain Riistan (Tartu Ülikool) „Oikumeenia väljakutsest tänases Eestis" ja Marju Lauristin (Tartu Ülikool) „Religiooni kommunikatsioonist Eesti avalikkusele". Viimane toonitas, et maailm muutub järjest keerulisemaks ja kiriku ülesandeks on tuua esile inimeseks olemise väärtusi.

23 ekn  25