Eesti Kirikute Nõukogu tunnustab

12/2014

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) aastapreemia 2014 määrati Ilmo Au'le ja Olav Pärnamets'ale.
Olav Pärnamets oli 1989. a üks kuuest EKNi asutajaliikmeist ja selle asepresident 1993–2001. Pärnamets on oma isiku ja vaimuliku tegevusega kehastanud Kiriku kui Kristuse ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud Eesti ühiskonna arengut oikumeenilisel kirikumaastikul.

Ilmo Au on edendanud taasiseseisvumisest alates olulisel määral Eesti ühiskonda oikumeenilistes valdkondades. Vahendades, korraldades, kureerides ja koordineerides – olles oluline vahelüli riigi ja kõigi siin tegutsevate usuorganisatsioonide tarbeks. Ta on tuntud oikumeeniliste ettevõtmiste toetajana, kes püüab leida parimaid lahendusi, teeb oma tööd tõelise pühendumuse ja suure südamega.
Seoses EKNi 25. aastapäevaga anti tänukiri asutajaliikmetele Aarne Kriisk'ile ja Ülo Meriloo'le.
Kodanikualgatuse „Üks meie seast" läbiviimise eest anti tänukiri Sihtasutusele Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks.