Tartu Ülikooli usuteaduskond

05/2016

Tartu Ülikooli usuteaduskonnas on võimalik omandada nii usuteaduse- kui ka religiooniuuringute alast haridust bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel. See on hea võimalus jätkata oma haridusteed Eesti soliidseimas kõrgkoolis.
Bakalaureuseõppe teoloogia suund sisaldab aktiivset ettevalmistust praktiliseks kirikutööks, andes samal ajal laiapõhjalise humanitaarhariduse. Religiooniuuringute suunal õpitakse tundma erinevaid religioone ja kultuure.


Magistriõppes saab valida akadeemilise ja praktilise suuna vahel. Esimese korral tuleb kaitsta magistritöö, teise puhul rakenduslik magistriprojekt, mis on seotud nt juhtimise, pedagoogika, jutlustamise, misjoni vm teemaga. Nii saab üliõpilane kujundada endale sobiva hariduse.
Usuteaduse magistriõpe eeldab teoloogilist kõrgharidust ja sobib neile, kes soovivad tegeleda süvendatult usuteadusega või on huvitatud kogudusliku teenimise praktilistest küsimustest. Õpe on korraldatud neljapäeviti ja reedeti kaks korda kuus. See võimaldab õppida ka töö kõrvalt.
Religiooniuuringute magistriõpe on avatud kõigile vähemalt bakalaureusekraadiga inimestele kõikvõimalikelt elualadelt. Religioone käsitletakse erinevate teadusdistsipliinide kaudu. Õpe toimub igapäevaselt töönädala jooksul.
Doktoriõppesse ootame neid, kes soovivad ja suudavad omandada kõrgeima taseme akadeemilise hariduse.
Usuteaduskonnal on hea meel Sind üliõpilasena kohata, Sind õpetada ja Sinult õppida.