Reformatsiooni juubeliaasta toetub kirikute ja riigi koostööle

10/2016 25 reform 500 1

Siseminister Hanno Pevkur ja EKN president, peapiiskop emeeritus Andres Põder, allkirjastasid 22. septembril ühispöördumise, millega kutsutakse eestimaalasi osalema reformatsiooni 500. aasta juubeliüritustel.

„Kutsume kõiki Eestimaa elanikke reformatsiooni juubeliaasta ettevõtmistes osalema, et vaadata tagasi poole aastatuhande pikkusele perioodile meie maa ja rahva ajaloos ning arutleda ühiselt nende väärtuste üle, milledele tuginevalt suudame tagada eesti rahva, keele ja kultuuri kestmise järeltulevatele põlvedele,” kirjutasid Hanno Pevkur ja Andres Põder.
Ühtlasi eraldas siseministeerium juubeliaasta ürituste toetuseks EKN-le 35 000 eurot ja uue eestikeelse piiblitõlke valmimise jaoks Eesti Piibliseltsile 15 000 eurot.

Reformatsioonisündmuste alguseks loetakse 31. oktoobrit 1517, mil Martin Luther naelutas Wittenbergi linnusekiriku uksele 95 teesi patulunastuskirjade müümise vastu. Reformatsioonilise liikumise tähtsust meenutavad kümned üritused, mis toimuvad erinevates paikades üle Eesti. Tuleval aastal korraldatakse nii Suure-Jaanis kui Kuressaares vaimulik laulupidu. Luterlaste ja katoliiklaste koostöös toimub seminar „Konfliktist osaduseni”, mis on suunatud kristlaskonna suuremale ühtsusele. Läbi aasta kestab õunapuude istutamise kampaania, mis päädib oktoobris õunapuu istutamisega Piiskopi aeda Toompeal. Toimub oikumeeniliste projektide konkurss, mille kaudu toetatakse kirikutevahelist koostööd süvendavaid kultuuriüritusi.