Reformatsiooni meenutuse ühispalvus Lundis ja Malmös

11/2016 24 lundis

Lundi katedraalis pühitseti 11. sajandil esimene eestlaste piiskop Fulco ja 1947. aastal asutati Luterlik Maailmaliit (LML). Selles ajaloolises pühakojas toimus usupuhastuspühal, 31. oktoobril luterlaste-katoliiklaste reformatsiooni meenutuse ühispalvus paavst Franciscuse ja LML presidendi piiskop Munib Younani osavõtul.

Avatervituse ütlesid Uppsala peapiiskop Antje Jackelen Rootsi Kirikust ja katoliku piiskop Andres Arborelius Stockholmist. Laulsid ühend- ja lastekoor, toimus ühislaulmine. Mõlema kiriku juhid lugesid meeleparandustekste, mille järel paavst Franciscus ja LML peasekretär pastor Martin Junge pidasid jutluse hispaania keeles. Kõigile osalejatele jagati eelnevalt jutluste inglisekeelsed tekstid.

Pärast Apostliku usutunnistuse ühislugemist toimus katoliiklaste ja luterlaste viie kohustuse ettelugemine koos igakordse küünla süütamisega lastekoori laulu „Anna meile valgust“ saatel. Selle järel kirjutasid paavst Franciscus ja piiskop Munib Younan alla ühisavaldusele.
Lundi palvusele järgnes Malmö Arenal meeliliigutav teenistus „Ühises lootuses“ koos kõnede, tunnistuste ja muusikaga, mis lõppes paavst Franciscuse ja pastor Martin Junge poolt rahva õnnistamise ja läkitamisega.

Luterlaste-katoliiklaste suurüritusest Lundis ja Malmös võtsid osa ka EELK peapiiskop Urmas Viilma, RMK Eesti apostellik administraator piiskop Philippe Jourdan ja EKN täitevsekretär Ruudi Leinus.