Allianssnädal „Ainulaadne” koondas poolsada kogudust

02/2017 04 allianss 1
Indrek Luide, EEA peasekretär

Kertu Toots, EEA palve- ja paastutoimkonna juhataja

Ilmselt kuulutatakse iga koguduse kantslist palve tähtsusest ja seda, kui unikaalne on Kristus ning kui oluline on olla tema tunnistaja. Eestimaa paljudes paikades toimusid juba 25. korda n-ö alliansspalvenädalad. Eesti Evangeelse Alliansi (EAA) palve- ja paastutoimkond kutsus kristlasi piirkondadest, kus on vähemalt kaks kogudust, 8.–15. jaanuarini ühispalvele. Euroopa Evangeelse Alliansi võrgustikus oli 2017. aasta palvenädala teemaks „Ainulaadne“.

Üle 20 paikkonnast osales ligi 50 kogudust. Kui kõik jutlused – vähemalt 70 –, mida peeti, koondada ühte faili, saab sellest umbes 35tunnine teemapõhine õppematerjal.

Tallinna, Viljandi, Ida-Virumaa ja Hiiumaa kogudused viibisid palveosaduses pühapäevast pühapäevani. Mõnel pool ei saadud koguneda täisnädala jagu ja oli ka paiku, kus tuldi kokku vaid ühel korral nädalas. Aga rõõmustav oli, et palvele koguneti südameigatsusega ja osavõtjaid ei seganud konfessionaalne kuuluvus. Palve on kristlastele see ühisosa, mis alati seob.

Ühispalvele koguneti üle Euroopa, kus sel aastal tähistame reformatsiooni alguse 500. aastapäeva. Seetõttu oli koostatud palvenädala abimaterjal „Ainulaadne”, mis põhineb luterliku reformatsiooni alustaladel: üksnes Pühakiri (sola scriptura), üksnes usk (sola fide), üksnes arm (sola gratia), üksnes Kristus (solus Christus), et kogu au läheks üksnes Jumalale (soli Deo Gloria)! 04 allianss 2

Imeline oli üheskoos Jumalat ülistada, tema armusõnast osa saada ning palves tõsta oma hääled tema poole erinevate palvevajaduste ja tänupõhjuste pärast. Samas oli väga vajalik ja tervendav ka tunnistada oma vigu ja üheskoos andestust paluda. Suminagruppide palvesumin ei tahtnud kuidagi ära lõppeda, sest Jumala rahva osadus on nii armas ja hea.

Minu juurde tuli neil päevil mitmeid eestpalvetajaid, kes soovisid alliansspalvet pikendada veel ühe nädala võrra. Üleskutse oli, et palvetame ühiselt nii kaua, kui vastused tulevad ja olukorrad nii kogudustes kui ühiskonnas muutuvad. Siit üleskutse – võtke initsiatiivi ja kutsuge aasta jooksul naaberkogudusi ühisele palvele!

Ees ootavad uued väljakutsed nii isiklikus, pere- kui koguduse elus. Vastused saabuvad siis, kui me palvetame, südamega ja pühendunult.

EEA palve- ja paastutoimkond kutsub korraldama 21. mail maakondlikku palvepäeva, et valmistada ristirahvast „Ülemaailmseks evangeeliumi kuulutamise päevaks”, mis toimub 27. mail.

Palve- ja paastutoimkonnal on valminud ka materjal paastuajaks, mis algab juba 1. märtsil.04 allianss 3

Õnnistatud palvemeelt!