Otsing

Oktoober 2022 20 ruudi peaminister
Küsitles Tõnu Lehtsaar

Kuidas Sinust sai Eesti Kirikute Nõukogu kaastööline?
Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) loodi, lähtudes Jeesuse käsust jüngritele, et nad kõik üks oleksid (Jh 17:21). Asutamine toimus 16. veebruaril 1989. Eesmärgiks oli kirikutega ühiselt kujundada kristlikku eluhoiakut, kõlblust ja eetikat ning ühendada oma jõupingutused evangeeliumi kuulutamisel ja halastustöö tegemisel.
EKB Liidu poolt kirjutas asutamisprotokollile alla vanempresbüter Ülo Meriloo. Töökoosolekutel asendasime tihti teda, kas Peeter Roosimaa või mina.

Mis oli täitevsekretäri töö põhisisu?
Esimeseks ülesandeks oli olla revident, seejärel täitevsekretäri I assistent ja ligi 14 aastat täitevsekretär. Nii kujunes minu tööperioodiks 33 aastat. Põhikirjas öeldakse: „Täitevsekretär vastutab igapäevaste asjaajamiste ja töökoosolekul talle pandud kohustuste täitmiste eest.“ Oluline on, et toimiksid kõik 11 töövaldkonda.
Minu tööks olid töökoosolekute päevakordade ning kõikvõimalike kohtumiste ettevalmistamine ja nendes vahetu osalemine. Paljud neist olid väga kõrgetasemelised, näiteks vabariigi presidendi, peaministri, riigikogu liikmete ja ministritega. Osalesin erinevates projektides, nt „Pühakodade säilitamine ja areng“. Töötasin kaasa ka seaduseelnõude ettevalmistamisel.
Sekretariaadi tööks oli tegevusaruannete koostamine, kirjavahetus ja ametisuhtlus. Täitevsekretär vastutas EKNi finantsmajandusliku seisukorra eest.

Kas Eesti oikumeenia toimib Sinu arvates hästi?
EKN on ühiskonna, eriti riigi jaoks väärikas koostööpartner. Vabariigi Valitsuse ja EKNi ühishuvide protokoll allkirjastati 17. oktoobril 2002 peaminister Siim Kallase ja piiskop Einar Soone poolt. Dokument määratleb riigi ja kirikute koostöö põhimõtted ja ühishuvide valdkonnad. Kahekümne aasta jooksul on see aidanud ellu viia osapoolte jaoks olulisi tegevusi.

Mis on Sinu EKNi tööperioodi kõige olulisem kogemus? 20 ekn ametivahetus
Kõige olulisemaks kogemuseks on olnud koostöö võimalikkus kümne erineva konfessiooni vahel. Koostöö on toiminud alates oikumeenilistest jumalateenistustest kuni ühiste bioeetiliste seisukohtade vastuvõtmiseni. Olulised on olnud ka kohtumised Põhjamaade ja Euroopa oikumeeniliste nõukogudega.

Kui Sina saaksid luua uue EKNi, kas teeksid midagi teisiti?
Ma ei teeks midagi oluliselt teisiti. Euroopas on paljudes riikides oikumeenilised nõukogud, kuid EKN on sisuliselt ainus, kuhu kuuluvad täisliikmetena luteri, õigeusu, metodisti, evangeeliumi kristlaste ja baptistide, katoliku, adventisti, armeenia, karismaatliline episkopaalkirik. Oluline on veel, et kõik kirikud omavad ühe hääle ja võrdse panuse liikmemaksuna. Tugevuseks on samuti läkituste ja pöördumiste konsensuslik heakskiitmine. Töökorralduslikult on hea, et kirikujuhid ja kirikute esindajad kohtuvad igakuiselt (v.a suvekuud).
Täitevsekretär võiks kuuluda ka juhatusse. Tasuks kaaluda tema ametikoha ümbernimetamist peasekretäri ametikohaks, nagu on see teistes oikumeenilistes nõukogudes.

Mida soovitad EKNi järgmisele täitevsekretärile?
Pidada meeles, et EKNis on kümme kirikut, ei saa olla lemmikut või lemmikuid.
Tuleb hoida EKNi embleemil kujutatud „oikumeenilist laeva“ õigel kursil ja usaldada selles Jeesust Kristust, kogu maailma Õnnistegijat.

Uudised

2022-7-oktoober

12 November 2022
2022-7-oktoober

SISUKORD Parem kui kuld Igor Raihhelgauz EKB Liidu vanematekogu Nuutsakul TK Piibliõpe, väikegrupp, jüngerdamine Joel Aulis Kellele kuulub esimene sõna? Ermo Jürma Monika Aavistu – elu kirju kui lapitekk Ermo Jürma...

Paide Baptistikoguduse 100 aastat

12 November 2022
Paide Baptistikoguduse 100 aastat

Oktoober 2022 Mari-Vivian Ellam, Tapa Elava Usu Kogudus „See on Paide kõige sõbralikum kogudus,“ ütleb minu kõrvale istunud Pille, kellega esimest korda kohtume.Ehkki see avaldus kõlab üsna julgelt, on mul lihtne...

Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

12 November 2022
Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

Oktoober 2022 Meelis Kibuspuu, Tartu Risttee koguduse pastor Kolm ja pool aastat tagasi pastori rolli asudes ei mõelnud ma esmajärjekorras õppimise peale. Tegutsema oli vaja hakata, juhtima oli vaja hakata. Jutlustamisel...

Liidu kogudused internetis: ajalugu on meile oluline!

12 November 2022

Oktoober 2022Hele-Maria Kangro, 3D kogudus See, millest me räägime, annab edasi meie väärtusi. Sama kehtib koguduste kodulehtedel.Analüüsisime Seminari meedialoengutes koos 20 tudengiga koguduste kodulehti ja arutlesime, millise kuvandi need meile...

Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

12 November 2022
Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

Oktoober 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud Me seisame eelmiste põlvkondade õlgadel. Me võtame nende pärandist teekonnale kaasa seda, mis annab meile jõudu, ja mõnikord sedagi, mis meid takistab. Seda pärandit...

Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

12 November 2022
Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

Oktoober 2022 Merit Lassmann, Loksa kogudus Oktoobri keskpaigas, kui loodus näitab oma kõige kuldsemaid ja kirkamaid värve, on põhjust Loksa Baptisti Kogudusel kokku tulla tänus ja rõõmus, tähistama oma 47. sünnipäeva....

EBFi aastakoosolek Riias

12 November 2022
EBFi aastakoosolek Riias

Oktoober 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president EBFi aastakoosoleku avateenistusel palvetati olukorra pärast Ukrainas ja sealset sõjaolukorda arvestades võeti vastu ka pöördumine.Ukraina baptistiliidu asepresident Igor Bandura jagas ülevaadet koguduste olukorrast. 400...

In memoriam Marika Nigulas

12 November 2022
In memoriam Marika Nigulas

Oktoober 2022 15.02.1962–25.09.2022 Marika sündis Siiri ja Rein Ratase perre teise lapsena 15. veebruaril 1962. aastal. Tema esimesed kuud olid kriitilised, nii ei antud talle elulootust. Ühel õhtul läks isa metodisti...

In memoriam Meelis Etti

12 November 2022
In memoriam Meelis Etti

Oktoober 2022 30.06.1943–27.09.2022 Meelis Etti sündis Rakveres II maailmasõja koleduste keskel 30. juunil 1943. Ester ja Oskar Etti suure pere esimese pojana kasvanud noormehel ei olnud kerge oma elu suunda ja...

Väikesed asjad. Teesillutajale

12 November 2022

Oktoober 2022Lehte Jürimäe (1928 – 2017) Väikesest seemnekesest võrsus võimas puu. Lihtsast karjapoisist kuningas sai suur.Mitu väikest oja koondus laiaks jõeks.Rida õigeid mõtteid sulas suureks tõeks. Vihmapiisku langes – terve...

Linke