Otsing

Detsember 2022

Armsad eestimaalased!
Taas on kätte jõudnud jõuluaeg. Üks aasta kaunimaid aegu, mil kodud ja linnaruum on kaunistatud. Paljud, nii suured kui väikesed, on täis ootusärevust. On see ehk jõulude taustal taaselustuv inimsüdame kustumatu õnneigatsus?
Meil on seljataga mitmed rasked aastad – Covid-19 pandeemia, sõda Euroopas ja neist kahest tulenevalt mitmed kriisid, mis meid kõiki mõjutavad. Jõulude saabudes on meil aga südameis ootus ja igatsus – ehk nüüd muutub midagi? See on loomulik, sest meid on loodud nii, et kogu eluaja jooksul igatseme üha enam ja enam midagi paremat ja ilusamat.


Ööl, mil Jeesus sündis, olid karjased väljal pimeduses oma karja valvamas. Nad süütasid lõkked ja küsisid prohvet Jesaja sõnadega: Vahimees, ons veel palju ööd? (Js 21:11).
Sarnast küsimust on küsinud paljud eestlased erinevatel aegadel, olles siis orjapõlves, võõra võimu okupatsiooni all või Siberisse küüditatutena. Täna elame küll vabas Eestis, kuid ka täna küsivad mitmed meie seast samamoodi, kui vaatavad segadusele ümbritsevas maailmas.
Aga Jumal on meile kinkinud usu eeskuju nende karjaste ühtse usu näol. Karjased ei väsinud uskumast ka siis, kui nende palve näis haihtuvat külma maailmaruumi. Aeg sai täis. Jumala armastus sündis siia maailma. Evangelist Johannes kirjutab: Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde (Jh 1:14).
Sõnum Jumala Ainusündinud Pojast Jeesusest, kes kannab ära maailma patu, on rõõmusõnum maailma kõigile rahvastele iga põlvkonna eluajal. Jeesus toob lootust kaduvuse keskel ja ütleb: Igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud (Jh 17:3). See on inimkonnale tehtud kingitus, mille väärtus on igavene. Jeesus Kristus on see „Sõna, kes sai lihaks ja elas meie keskel […] täis armu ja tõde“.
Arm tähendab tänagi Jumala halastust, heldust ja kaastunnet. See on miski, mis valmistab inimestele rõõmu. Nõnda siis, kui me elame ebakindlas maailmas mitmete hirmude keskel, on meil ometi üks tõeline rahu ja rõõmu allikas. Aga ingel ütles neile: “Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus“ (Lk 2:10–11).
Rahu ja rõõmu jõuluajaks Issanda aastal 2022!

Uudised

2023-1-jaanuar

31 Jaanuar 2023
2023-1-jaanuar

SISUKORD Eestimaalaste usk läbi rahvaloenduse prisma Laur Lilleoja Tänupalve uuel aastalPalve Ukraina ja Venemaa inimeste eestRahu üle mõistuse Erki Tamm Kerli ja Ürgo Perend tunnistavad Jumala armu Kerli ja Ürgo Perend...

Kelle puuslik on parem?

31 Jaanuar 2023

Jaanuar 2023Heili Meibaum, Allika baptistikogudus Elame armuajal, kuid meid ümbritseb palju ebajumalaid. Neid jagub igale maitsele.On oht, et mõni iseenesest hea püüdlus võtab esikoha Issanda asemel. Liigne tegusus võib toota...

Adel ja Rebeka kohtusid tulevikus (Futuurumis)

31 Jaanuar 2023
Adel ja Rebeka kohtusid tulevikus (Futuurumis)

Jaanuar 2023 Einike Pilli, KUSi rektor Liidu venekeelsetesse kogudustesse kuuluvad Adel Kuznetsova (Kohtla-Järve) ja Rebeka Mia Raihhelgauz (Tallinn) kohtusid ja said headeks sõpradeks KUS-LNK arenguprogrammis Futuurum. Mis olid esimesed mõtted ja...

Õigete rada on otsekui valgusepaistus

31 Jaanuar 2023
Õigete rada on otsekui valgusepaistus

Jaanuar 2023 Igor Raihhelgauz, Tallinna Vene Kogudus „Betaania“ Aga õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. Õelate tee on nagu pilkane pimedus: nad ei tea,...

In memoriam Alfred Elmi

31 Jaanuar 2023
In memoriam Alfred Elmi

Jaanuar 2023 18.06.1930 – 08.12.2022 Alfred sündis Hiiumaal Kassaris Ristete talus 18. juunil 1930 Priidu ja Liisa Elmi kuuenda lapsena. Tal oli 5 venda ja 2 õde. Isa Priidu teenis elatist...

2023. aastal ilmub Teekäija 7 numbrit

31 Jaanuar 2023

Jaanuar 2023Sven-Joonatan Siibak, EKB Liidu peasekretäri kohusetäitja Oleme tänulikud, et alates 1904. aastast on Eesti inimesed võinud lugeda head sõnumit Teekäija vahendusel. Ajakirja väljanägemine ja rõhuasetused on ajas muutunud, kuid...

Vägivallatuse tee Piiblis

31 Jaanuar 2023
Vägivallatuse tee Piiblis

Jaanuar 2023 Joosep Tammo, vanematekogu esimees Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage – sest õnnistamiseks te olete kutsutud –, et ka teie võiksite pärida õnnistuse (1Pt 3:9).Kindlasti...

Mida võidab ja kaotab internetis aktiivne kogudus?

31 Jaanuar 2023
Mida võidab ja kaotab internetis aktiivne kogudus?

Jaanuar 2023 Hele-Maria Kangro, 3D Kogudus Kui neli aastat tagasi tundus, et YouTube’i kanalit vajab ainult 3D Kogudus ja teenistuste ülekanded olid Pereraadio pärusmaa, siis nüüdseks on pilt märkimisväärselt muutunud. 24...

Oikumeeniline rändnäitus kristlikest märtritest 20. sajandil

31 Jaanuar 2023
Oikumeeniline rändnäitus kristlikest märtritest 20. sajandil

Jaanuar 2023 Ruudi Leinus, Mähe baptistikoguduse pastor „Ole ustav kuni surmani ja ma annan sulle elu krooni“ (Ilm 2:10b). Sellise moto all koostatud näitus märtritest avati 21. oktoobril 2022 Berliini Eliisabeti...

Vastavad EKB Liidu vanematekogu liikmed

31 Jaanuar 2023
Vastavad EKB Liidu vanematekogu liikmed

Jaanuar 2023 EKB Liidu valimiskonverentsi eel avasid vanematekogusse kandideerijad Teekäijas 2/2020 oma mõtteid vendluse ühistööst. Sellest on möödunud 30 kuud ja ajakirja toimetus palus vanematekogu tänastel liikmetel vastata kahele küsimusele:1....

Linke