Virumaal alustas Kutse Kool

10/2015 26 kutse koolis

Mairit Kallaste, Tamsalu vabakogudus

Septembris alustas Rakveres õppetööd Virumaa Kutse Kool. Õppima soovis tulla 53 inimest. Sessioone on kokku seitse, nendest kahel korral saame koos veeta kaks päeva. Sarnaselt varasemale on ka sellel hooajal üks peamisi eesmärke jõustada koguduste kaastöölisi, kelle igatsuseks on kasvada Jumala tundmises ja meeskonnaks olemise oskustes, et nad võiksid parimal moel teenida kohalikku kogudust ja kogukonda.

Sellel õppeaastal on koolis esindatud inimesi vähemalt neljast konfessioonist. Kuid juba esimesel kokkusaamisel võisime kogeda ühtsust ja ühtekuuluvust. Einike Pilli ütles selle kohta tabavalt: „Õnnistusi antaksegi ju jagamiseks!"

Emotsioonid, mis kaasnevad õppimisega, on erinevad. Millised on aga Maily emotsioonid, kes tuli õppima Virumaa Kutse Kooli?

„Tulin Virumaa Kutse Kooli väga positiivsete emotsioonidega. Kuna olin selle valiku teinud teadlikult, siis otsustasin ka süveneda kõigesse ja taasavastada paljusid asju. Juba meie esimene kohtumine täitis kõik minu lootused! Seda enam olen põnevil ja ootusärevil, mis järgmistel sessioonidel räägitakse ja milliseid ülesandeid jagatakse. Olen väga rõõmus, et sellise valiku tegin, ja tunnen, et olen õiges kohas ja järgnesin Jumala kutsele."

Nagu nimigi vihjena ütleb, on Kutse Kooli üheks eesmärgiks aidata osalejatel leida kutset Jumala riigis. Tagasiside näitab, et vastanutest ligi 40% märkis üheks õppimatuleku põhjuseks soovi leida oma kutset. Meeskonnakeskne õppesüsteem soodustab teisi märkama ning julgustuse ja õpitud oskuste kaudu saabki esile tulla tõeline Jumala kuningriik.
Küsin Mailylt, millistel viisidel on tema kogenud Jumala kuningriigi esiletulekut oma elus?

„Rm 14:17 öeldakse, et „Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus". See on midagi palju enamat kui meie ihu ja selle vajadused. Inimese hing ja vaim on tähtsad, et ihu saaks elada. Jumala lastena oleme Jumala kuningriigi esindajad ja tema seaduste esitajad. Tema seadused toovad elu! Kõiki neid olemise viise, mida kirjakoht nimetab, on näha ka minu elus ja seda on vägev kogeda. Minu elu kaudu on Jumala kuningriik esile tulnud siis, kui inimene vajab tuge elu keerdkäikudes. Lastes Jumalal kasutada oma suud ja kõnet, julgustab, lohutab ja ehitab Püha Vaim abivajajat. Inimesed, olles Jumala riigi esindajate läheduses, tunnevad ära selle riigi õiguse, rahu ja rõõmu Pühas Vaimus."

Kooli teeb eriliseks ka mentorlus. Lahtiseletatult tähendab see, et igal grupil (neid on kokku 10) on oma mentor, kelle ülesandeks on gruppi toetada nii piibliõppes, projekti kavandamisel kui ka elluviimisel. Kaudselt toetab mentor ka selle koguduse arengut, kust meeskond tuleb. Piibliõppel on Kutse Koolis alati suur osakaal olnud. Sellel aastal on võimalus süvenenult Piiblit uurida ja sellest ka akadeemilises mõttes kasu saada. Nimelt neile tublidele, kes kevadel eksami ilusti ära teevad, arvestatakse 9 EAP-d, mis moodustab osa rakenduskõrghariduse õppekavast. Lisaks tuleb meeskondadel koostada kohalikule kogukonnale suunatud projekt. Projektiideede konkursi tähtaeg on juba novembri lõpus.

Erilist tähendust nähti ja Jumala osadust kogeti koolipäeva lõpus toimunud eestpalve ja läkitusteenistuse ajal. See on nii oluline, et me palvetame üksteise eest! Igaüks, kes õppima tuli, sai endaga kaasa kasvamisepalve, mida enda üle palvetada. See põhineb kirjakohtadel Ef 1:17–21; Kl 1:10–15 ja Fl 1:6. Julgustame kõiki kristlasi neid palveid palvetama, et Jumala riik võiks esile tulla nii meis endis kui teistes.