Alliansspalvenädal 2013

15 livingstone02/2013 Indrek Luide, EEA peasekretär

Mõni aasta tagasi sain mitu kasti Ernst Aderi, Tallinna Karmeli Vabakoguduse esimese pastori omanduses olnud dokumente enda kasutusse. Seal oli ka Maailma Evangeelse Alliansi Eesti esindaja Adam Podini poolt välja antud materjale 1930-ndate alliansspalvenädalatest. Palvelehtedel oli kirjas, et selliste nädalatega alustati 1846. aastal Londonis.

15 koguduste juhid
Eesti Evangeelse Alliansi (EEA) palvetoimkond on alates 1995. aastast kutsunud Eesti ristirahvast ühispalvele. Meie sooviks on, et paikkondades, kus on vähemalt kaks kogudust, kogunetaks aasta alguses ühel kuni kaheksal õhtul ühisele palvele. Igal aastal saadab EEA laiali õhtute programmi, mille on eelnevalt ette valmistanud ühe (või mitme) Euroopa riigi Evangeelne Allianss. Nii liitume meiegi globaalsesse koguduste palveketti.



Alliansspalvenädalad on tugevdanud mitmete naaberkoguduste omavahelisi suhteid. Eestis on nende koguduste ring laiem kui mujal maailmas. Meie palvevõrguga on liitunud ka advent-, katoliku ja õigeusu kogudusi.

15 grupipalveTänavuse palvenädala peamõtteks oli: „Teekond Jumalaga alandlikkuses ja õnnes". Motosalmiks: „Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?" (Mi 6:8).

Materjali koostasid saksakeelsete riikide Evangeelsed Alliansid.

Kristuse järgija tee kätkeb endas alandlikkuse ja rõõmu kogemist, õigluse ja halastuse osutamist. Kaheksa palvepäeva teekonna-metafoor võttis kokku jüngriks olemise dünaamika. Alustades teekonda Jumalaga, pööratakse meie tähelepanu Jeesusele, kes „alandas ennast"! Teekonnal Jumalaga teame, et „Ta hüüab meid", ja kogeme, et „Ta armastab meid". Jeesuse suurim pakkumine teekonnal on, et „Ta teeb meid vabaks", ja parim, mis saab toimuda ning milleks alliansspalvenädalad olulised on, et „Ta seob meid üksteisega". Teekonnal Jumalaga kogeme, et „Ta ületab takistused" ning et „Ta igatseb õiglust". Nädala lõppedes suunati meie tähelepanu sellele, et teel olles „Ta annab meile rõõmu".

Allianssnädala raames toimus üle Eesti 15 erinevas paigas 68 palvejumalateenistust.
EEA 2013. aasta järgmine suurem ettevõtmine on kevadise, ülestõusmispühade-eelse 40-päevase paastuaja materjalide ettevalmistamine.

14 vene laulugrupp kaljus