Mehed palvetasid Suigus

25 kutse palvele-106/2013
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Suigu palvela fassaadi sisse ehitatud risti ei suudetud maha lõhkuda ka siis, kui 60ndail pühakoda usurahva käest valega ära võeti. Täna on üks kaunimaid maapalvelaid koguduse ja kohalike külade teenistuses. Nii suurt hulka mehi pastor Endel Lohu oma kirikus aga ei mäletanud.

24. mail vurasid masinad üle Eesti palvela esisele platsile, et tuua mehed kokku palve- ja ülistusõhtule. 60 mehega koos laulda on võimas, kui sa ei tee seda mitte kuulajate meeleheaks, vaid laulad südamest oma Jumalale. Koos süüa ja osaduses olla on kinnitav nii füüsiliselt kui toeks iga mehe hingele. Palvetada üksteise eest ning teada, et sa pole oma eluvõitlustega üksi, vaid su kõrval on vend, kes jagab sama igatsust – elada Jumala austuseks.

Õhtu lõppes Tori Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus kuulates kaplan Eduard Kakko selgitusi kiriku ja Püha Jüri mälestusmärgi kohta, mõeldes kaasa president Meego Remmeli sõnumile, paludes õnnistust maale ja rahvale ning meie Liidu kogudustele ja lauldes ühiselt "Halleluuja".

Suur tänu Suigu kogudusele ja pastor Endel Lohule abikaasaga, kes meile suurepärase toidulaua katsid, Joosep Tammole, kes meeldesööbinud palveteenistust juhtis, Alari ja Kristjan Allikale, kes ühislaulu eest vedasid!

.