Jeesuse korraldust järgides

01/2014
Eenok Palm, EEA palvetoimkonna koordinaator

Jeesus andis meile juhtnööri: „nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida" (Lk 18:1).
Üks viis seda täita on korraldada aasta esimesel täisnädalal palveõhtuid, seda nii oma koguduses kui ka naabreid kaasates. Tartus õppimise ajast (1975–1980) mäletan, et siis toimusid palvekoosolekud kolmes koguduses: Salemi, Kolgata ja metodisti koguduses.

Viimastel aastatel on Eesti Evangeelne Allianss tõlkinud ka temaatilised abimaterjalid, mis on kättesaadaval EEA kodulehel: www.allianss.ee. Tänavune teema – Teistsugune vaim – lähtus kirjakohast 4Ms 14:24 ja oli sõnastatud Tšehhi Evangeelse Alliansi poolt.

Millal algasid Eestis alliansspalvekoosolekud? Ilmselt umbes kümme aastat tagasi. Tänaseks oleme jõudnud olukorda, kus need toimusid vähemalt kümnes kohas terve nädal ja viies kohas osaliselt.

Toivo Teekel: Võrus oli hea ja innustatud aeg. Huvitav oli näha, kus ja kuidas keegi Jumalat teenib, olla adventkoguduse ja Hosianna uutes ruumides.

Silver Kurvits: Tartus on nii mitu kristlikku kogudust, et nädalaga ei jõuagi kõigisse. Oli hea, et palvekoosolek oli ka noores 3D koguduses. On väga julgustav, kui inimesed aasta alguse kiiruses võtavad aega palveks.

Argo Tallerma: Kohtla-Järvel oli õnnistatud aeg. Kaasas olid ka mitmed venekeelsed kogudused. Nende jaoks oli abimaterjal tõlgitud vene keelde. Osavõtjate arv oli 50–100.

Aamo Remmel: Viljandi nädal läks igati korda. Baptistikoguduses, kus on kõige soojem ruum, oli 70 inimest. EEA abimaterjalidest võib ikka leida uusi ja kasulikke mõtteid. Sel aastal oli huvitav leid, et Kaaleb oli päritolult muulane.

Joosep Tammo: Pärnu kogudused on pidanud ühispalveid aasta esimesel täisnädalal. Hea on seda teha ka koos teiste kogudustega. Lisaks EEA palveteemadele jäi kõlama mure kohaliku kogukonna ja Eestimaa pärast. Õhkkond oli hea ja osavõtjaid keskmiselt 40.

Margus Mäemets: Kuressaare allianssnädalat on peetud viis aastat viie koguduse osavõtul. Vaimulikud kõnelevad kordamööda teistes kogudustes. Lisaks EEA teemadele palvetati uute töötegijate väljaläkitamise, uue põlvkonna innukuse ja ärkamise pärast. Osavõtjaid oli 30–60.

Haapsalus oli palvenädal esmakordselt kuues koguduses. Mitmele oli uus kogemus palvetada õigeusu ja adventkoguduses. Erinevad palvevormid tahavad ka harjumist, sest on erinevus, kas palvetatakse vaikselt koos ühe palvetajaga (kelleks on tavaliselt vaimulik) või palvetatakse samaaegselt 2-3 inimesega rühmades. Osa võttis 30–40 inimest.

Indrek Luide: Tallinna palvenädal oli tuntud headuses. Mõnes kohas oli kõnelejaid mitu. Seetõttu läks ka koosolek kohati pikaks. Näiteks Elimi Nelipüha koguduses 3 tundi, aga adventkoguduses 1,5 tundi. Ülejäänud jäid sinna vahele. Palvetajate arv oli 200–350.

Alliansspalvenädal on leidnud oma kindla koha Eesti kristlikul maastikul ja avardab nii meie silmi kui südant selles, kuidas palvetada valupunktide pärast Eestis, Euroopas ja laiemaltki. Ikka Jeesuse korraldust järgides.

15 allianss kaljus-1

15 allianss toompeal-115 allianss kureasaare

14 allianss rahus-1 14 allianss haapsalus-1 14 allianss metodistis-1