Mehed – teisipäeva hommikul kohtume!

09/2017 02 n6mme 1
Veikko Võsu, Nõmme baptistikogudus

„Ahaa, kas nii vara?” oli sõbra viisakas väline reaktsioon, kui kuulis, et me kolmekesi nädal varem teisipäeval hommikul kogunesime, kohvi jõime, Sõna lugesime ja palvetasime. Sisimas, päris ausalt, mõtles ta: No kes ja miks läheb nii vara palvetama? Minge, minge – mitte mina!

Mehed rohkem kui kaheteistkümnest erinevast kogudusest, rohkem kui viiest erinevast denominatsioonist on südantpidi kokku liidetud.

Kõik sai alguse lühisõnumist ühelt sõbralt teisele: „Heast palveosadusest on puudus viimasel ajal. See annab tunda!” Möödaminevast vihjest haaras kinni teine sõber ja küsis edasi: „Kas leiaksime aja ja saaks homme hommikul NBKs koos kokku?” Nii me kolmekesi üle aasta tagasi 12. juulil kogunesime.

Meeste Hommikule ei olegi nii lihtne tulla. Mitte sellepärast, et Nõmme on linna ühes servas, või sellepärast, et „Jumal magab sellel kellaajal!”, nagu minu hea sõber hüüdis, kui ta kuulis kogunemisest, mille algus on 6:45 Puuvilja tn 4 palvelas. Vaid sellepärast, et vaenlane teeb kõik selleks, et vennad rohkem kui kaheteistkümnest erinevast kogudusest, rohkem kui viiest erinevast denominatsioonist; ühiselt, südantpidi kokku liidetuna ei koguneks.
„Mida te seal teete?” on sage küsimus, kaunima poole esindajatelt.

Mehed kogunevad igal teisipäeva hommikul, sööme-joome, ülistame lauldes, palume, et Jumala Püha Vaim oleks meie keskel, loeme Vana Testamenti, Laule või Õpetussõnu ja Uut Testamenti. Me ei kommenteeri, ei õpeta, vaid palume, et Püha Vaim lugemise ajal peaks ise jutlust iga venna südames. Jagame tänu- ja palvesoove. Palvetame, mõned häälega, ja lõpuks palume kõik koos Meie Isa, kes sa oled taevas..., tehes seda nii, kuidas ütleb Piibel: „Ma tahan siis, et mehed igal pool palvetaksid, tõstes üles pühad käed ilma viha ja kahtlemiseta” (1Tm 2:8).
Seda viimast peab nägema ja kogema! Palvetame üksteise eest, julgustame, toetame ja hoiame kokku. 02 n6mme 2

Meeste Hommik on avatud kõigile. Osalenute seas on olnud katoliiklased Poolast, messiaanlikud juudid Ukrainast, üks hindu, kes lapsepõlves kasvas India külas, kus enamus olid kristlased, ja kes lapsepõlves käis pühapäevakoolis, soomlasi, ameeriklasi jne.
Kuigi jah – alles äsja suhtlesime NBK kõrval paikneva Nõmme Põhikooli õppesekretäriga, kes nähes teisipäeva hommikuti palju autosid, väljendas siiralt soovi osaleda. Pidin kurvastusega nentima, et sellele hommikule saaks ta saata ainult oma pojad! Naiste Hommiku soovijaid, taganõudjaid on meie andmetel mitmeid – nii et kallid õed... aitame rõõmuga alustada!

Kui me suve alguses küsisime vendadelt – kas jätame kogunemise suvepausile? Siis vastuseks oli mühin ja küsimus, et mis pausile...? Justkui kinnitamaks, et palves pause pole vaja, oli järgmisel korral üle kümne mehe rohkem.
Nii mõnigi on küsinud, mis on teie fenomen? Miks mehed, kes on käinud, suures osas jäävad käima ja tuleb aina juurde? Vastus on lihtne – me koguneme Jumala Isa, Jeesuse Kristuse ja Püha Vaimu ümber. TEMA on see, kes meid kokku kutsub, palveid kuuleb ja neile väeliselt vastab.
Sõber, kes ütles „...mitte mina!”, oli järgmise teisipäeva hommikul neljanda mehena kohal, sest Püha Vaim kõnetas teda esmaspäeva õhtul, öeldes: „Mine!”

Meie hommiku kava:
6.45–7.15 – kogumemine, kohvi ja snäks
7.15–8.00 – (vahel ka 8:15) ülistus, Sõna, palve
8.15– – …osadus jätkub… osa vendi lahkub kl 10 ajal.
Enamasti tullakse kl 7ks, kuid võib liituda, kuidas võimalus on, ja lahkuda, kuidas võimalus on. Kõik mehed on oodatud!