Abipalve vabaduse pärast

10/2017

Armastav Jumal, tuleme Sinu ette vaba rahvana,
kelle minevikus on orjapõlve varjud,
mis tekitavad hirmu tuleviku ees.
Palun tee meid tõeliselt vabaks!

Mäletame võõra võimu iket
ja vajadust valida ellujäämise ja aususe vahel;
nüüd elame võõraste mõtteviiside tuules,
otsides tasakaalu armastuse ja tõerääkimise kitsal köiel.
Me tunnistame, et ei oska alati tasakaalu hoida.
Palun tee meid tõeliselt vabaks!

Meis enestes on kõige raskemad ahelad:
ahnus, usaldamatus, kättemaksuhimu;
silma, südame ja mõtte eksimused;
tahtmine olla iseendale jumalaks ja isandaks,
sildistades võõrast ja abitut.
Palun tee meid tõeliselt vabaks!

Sina oled päästnud meid orjusest
ning läkitanud vabaduse ja rahu teostajateks.
Nii nagu sa läkitasid oma Poja,
kes vabatahtlikult, armastuse pärast,
võttis orja näo ja andis oma elu.
Palun tee meid tõeliselt vabaks,
et võiksime teha nõndasamuti!

Aamen