Mehed palvetasid Erna grupi maabumispaigal

6/2009 Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Hirvlis, Kabaku talu maadele oli vaatamata sombusele ilmale 5. juunil kokku tulnud 40 meest traditsiooniks saanud meeste palve- ja ülistuslaulu õhtule. Heldur Rahuranna koduõuel, kus kunagi ka Kolga kogudus tegutses, jagasid sõnumit Peeter Valk, Veljo Kaptein, Egon Sarv. Misjonärina Indoneesias töötav Egon kõneles, kuidas Jumala usaldamine tundub nii lihtne, kui meil on veel loomulikke tugesid, millele toetuda. Viljar Lihi juhtimisel lauldi ja palvetati Lootuse festivalil pöördunute eest.

Aldo Randmaa ja Erki Tamm viisid mehed veel enne keskööd palverännakule Muuksi linnamäele, kus kord maabus Erna grupp ja Tsitre randa, et meenutada Jeesuse poolt ülempreesterlikus palves öeldut. Lainte loksumise taustal ning ööbiku laksutuste saatel tänati Isa, kes oma Pojas on meid liitnud üheks ja läkitanud maailma evangeeliumi kuulutama.