Analüüsides arenguid EKB Liidus

09/2015 24 padaorus 2015
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Liidu juhatus ja tööharujuhid analüüsisid oma tööd ja Liidu kui terviku arenguid. Seekordsele mõttevahetusele vajutas oma pitseri ka teadmine, et 2016. a aprillis antakse töö üle uuele vahetusele. Aluskokkuleppeks tänastele tegevustele on aastakonverentsil kinnitatud arengukava ja tegevusplaanis 2012–2017 sõnastatud eesmärgid: jüngerlike juhtide arendamine, noorsoo- ja peresõbralik koguduse-elu, koguduste rajamine ja arendamine, missioonitundlikkus ja koostöövalmidus.

Esitati kolm küsimust: mida tehakse koguduste varustamiseks, mida tehakse koos kogudustega ja mida tehakse kogudustele?

Strateegiliselt olulisteks valikuteks ja seniste tegevuste analüüsimiseks esitati kolm küsimust: mida tehakse koguduste varustamiseks, mida tehakse koos kogudustega ja mida tehakse kogudustele? Kui mentorluse arendamine ja peatselt väljaantav käsiraamat on töötegijate toetamiseks ning seeläbi ka koguduste varustamiseks oluline tegevus, siis suvefestival, piiblipäevad ja lastepäev on koguduste suurele osale korraldatavad üritused. Aktiivset rolli täidavad neis peamiselt vaid korraldajad-kogudused. Loomulikult toimuvad need vaid niikaua, kui kogudused tunnetavad neist tõusvat kasu.

Raskused korraldusvastutuse võtjate leidmisel ja kõikuv osavõtt (suvefestival, lastepäev) sunnivad uuesti läbi mõtlema ühisürituste eesmärke.
Murekohaks on hetkel noorsootöö. Kuigi kogudusenoorte ühistegevuse lipulaev Piiblipäevad on jätkuvalt rahvarohke, on Liidu noortejuhi koht taas täitmata ja koordineeritud tegevus halvatud.

Lastepäevade korraldamisel otsustati võtta vaheaeg. Pühapäevakooliõpetajate koormus kogudustes on suur ja jõudu ühisürituste korraldamiseks ebapiisavalt. Ka koolitustel osalemine on tagasihoidlik. Kujunenud olukorras korraldab juhatus koos Pille Havakatsiga juba septembris ajurünnaku lahenduse leidmiseks.

Käesoleval kuul toimub Sõbra Käe juhi vahetus ning Mirjam Link asub Liidu sotsiaaltööd koordineerima Helle Lihti asemel, kes aitas kaasa Sõbra Käe ja Valduste OÜ tegevuste lõimimisele ja Hoolime Koos projektide elluviimisele. Kuidas kujuneb Tallinna supiköögi töö jätkamine, sõltub seda rahastanud Tallinna linnavalitsuse otsustest. Väljakutsena nähakse koguduste enamat kaasamist sotsiaalsete projektide teostamisel. Sõbralt Sõbrale kaupluste areng on olnud muljetavaldav. Seda nii sotsiaalsete projektide initsieerimisel (365) kui ka Liidu muude tööharude (nt Pastorite Fondi) toetamisel.

Seminari töös kavandatud muudatuste elluviimiseks on palju head tahet, kuid tulemusteni jõudmine nõuab aega. Sel sügisel alustas seminaris õpinguid 10 uut tudengit. Esimeste regionaalsete koolituste tagasiside on positiivne.

Misjonikeskuse korraldatud esmakordne lühiajaline misjonireis Bosniasse ja Kosovosse tõi esile noortes oleva evangeelse potentsiaali ja oli oluline toetus meie misjonäridele välismaal. Koguduserajajate koolituse ja sellekohase mõtteviisi arengu tulemuseks võib pidada möödunud aastal kahe uue koguduse rajamist.

Jumal on kinkinud meie maale ja rahvale veel armu. Keerulised olukorrad Euroopas sunnivad meid tõsiselt Jumala palet otsima. Palvetame ja töötame ühise Kristuse ihuna, selleks et Jumala kuningriigi valgus võiks tuua inimeste ellu usku ja lootust.