Vanematekogu esimehe Joosep Tammo kommentaar

07-08.2017 17 selise73

Vanematekogu 12. mai päevakorras oli naiste vaimulik teenimistöö. Otsustati, et teemaga tegeleb vanematekogu poolt ellu kutsutud teoloogia komisjon (Peeter Roosimaa, Meego Remmel, Toivo Pilli, Joosep Tammo) ja esitab naiste pastoraalse teenismistöö osas aruande detsembris. Seniks jätkatakse EKB Liidus naiste ordineerimise osas väljakujunenud praktikat. Meil on olnud küll diakonissi ordinatsiooniga pastori kohusetäitjaid, kuid naisi pastoriks pole ordineeritud. Selles hoiakus on lähtutud õndsusloolisest sümboolikast ja Pauluse seisukohast: „Ülevaataja peab siis olema laitmatu: ühenaisemees, …” (1Tm 3:2). Arvestatud on ka senist traditsiooni, mis pole olnud jäik, kuid samas lähtunud meestele antud vastutusest perekonnas ja kogukonnas.

Juunikuu Teekäija avaldas pastor Toivo Pilli artikli „Naised ja mehed kui Jumala teenijad”. Käesolevas numbris on pastor Heldur Kajaste seda retsenseerinud. Vanematekogu esimehe ja teoloogiakomisjoni liikmena leian, et tekkinud mõttevahetus on huvitav, kuid ei esinda Liidu ühist seisukohta. Jääme ootama komisjoni töö tulemusi ja vanematekogu hinnangut.