Arengukava kriitiline koht on meeleparandus

11/2017 12 arengukava 1

EKB Liidu pastorite ja vaimulike töötegijate kokkusaamisel, 9. novembril Tallinnas, Telliskivi loomelinnakusse kaks aastat tagasi rajatud (EKNK) Focuse koguduse ruumes esitles president Erki Tamm Liidu arengukava projekti.

Kas meie kogudustes on see kriitiline hulk inimesi, kes on valmis muutuma?

Vastuseks neile, kes on veel skeptilised sellise plaani vajalikkuse või vaimulikkuse suhtes, ütles ta, et eelkõige vajatakse plaani mõtestatud tegevuseks, kui homme hommikul üles tõustakse. „Kogudusi külastades kuulen sageli, et koht, kus ollakse, ei ole see, kus tahetakse olla. Sageli aga ei teata, mida ette võtta, et olukord muutuks. Kevadine aastakonverents kinnitas nägemuse, milliseks saades võime Jumala sõnas ja väes kasvada.”

Vastates paneeli modereerinud Einike Pilli küsimusele, ütles Tamm, et uue arengukava teostumise kriitiline koht on, kas meie kogudustes on kriitiline hulk inimesi valmis saama sellisteks, nagu jüngrid olid, st muutuma. See on meeleparanduse koht. Vanasti nimetati seda ärkamiseks. Ärkamiseks Jumala eesmärkidele. Ja see on meie igaühe otsuse taga. 12 arengukava 2

Arengukava loob Tamme sõnul eelkõige võimalusi ja keskkondi, mis toetavad jüngrite ja vaimulike juhtide arengut selleks, et rajada uusi ja tuua värskeid arenguid olemasolevatesse kogudustesse, armastavatesse kogukondadesse, et Jumala kuningriigi „õigus, rahu ja rõõm Pühas Vaimus” võiks saada osaks Jumalast kaugel olevatele inimestele. „Selleks kogudus ju ongi,” sõnas Tamm.

Espoo Vabakoguduse pastor Kenno Leier on olnud kaasas ühe kiiremini kasvava koguduse imega Soomes. Ka tema kordas sama: „Võime muuta vormi, aga kui sisu ei muutu, siis pole sellest kasu.” Teemakohaselt küsis ta, mis on siis see, mis päriselt töötab? Töötab päris asi. Eheded ja julged Kristuse jüngrid loovad tuleviku kogudust.”

Rääkides muutustest ja uuenemisest julgustas Kenno Leier looma „laboreid”, kus katsetamine ja eksimine on lubatud. Selliseks kohaks võib tema sõnul olla kodugrupp või mingi muu väiksem osadus, kus kasvada ja areneda. „Muutusi pole vaja alustada peajumalateenistusest. Innovatsioon sünnib marginaalidest.”

12 arengukava 3