Ateenast Korintosesse

12/2017

EKB Liidu vanematekogu hääletas 5. detsembril Kõrgema Usuteadusliku Seminari Tallinna mineku ja Tartu Annemõisa 8 maja müügi ettevalmistuste poolt. Otsusele eelnesid visiooniarutelud ja kinnisvaraarvutused, mille kaudu Jumal juhatas vaatama lõunast põhja. Kujundlikult võiks plaani võrrelda Apostlite tegude raamatus kirjeldatud Pauluse liikumisega Ateenast, omaaegsest suhtelisest väikesest linnakesest, Korintosesse – tollasesse metropoli, kauba- ja reisiteede ristumiskohta. „Mul on palju rahvast siin linnas,” ütles Jumal Paulusele, kes jäi Korintosesse pooleteiseks aastaks.
Tallinna on plaan rajada hoone, kus hakkavad koos tööle Seminar, Liidu juhatus ja tööharude juhid ning Allika Baptistikogudus.
Järgmise sammuna hakatakse otsima sobivat krunti. Peale selle leidmist on võimalik, et ehitusele lisandub veel mõni funktsioon. Loodame eelseisval paaril üleminekuaastal näha Jumala juhtimise ja varustamise imet. Ja kutsume selle visiooniga kaasa palvetama.