EKB Liidu uus arengukava

12/2017

Raplas 5. detsembril toimunud vanematekogu koosolekul otsustati saata aruteluringile EKB Liidu arengukava 2018–2023 projekt, mis loodetakase vastu võtta aastakonverentsil 2018. aasta aprillis.
President Erki Tamme sõnul on arengukava liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks kokkulepitud tegevused konkreetse aja jooksul. Arutelu eesmärgiks on ära tunnetada, kuhu Jumal on liikumas ja millesse ta tahab meid kaasata, et Tema Kuningriik saaks enam nähtavaks. „See sisaldab tegevusi, mille eesmärgiks on olemasolevate koguduste arengu ja uute rajamise toetamine. Kuna EKB Liit on iseseisvate koguduste ühendus, siis arengukavas kokkulepitud tegevustega luuakse keskkondi ja pakutakse töövahendeid, mida kogudused saavad kasutada. Sünergia tekib ühise eesmärgi nimel tehtavast koostööst,” ütleb Erki Tamm.
Parandusettepanekuid saab teha kuni 1. veebruarini 2018. Arengukava on kättesaadav liidu kodulehel: kogudused.ee.