Uudiseid EKB Liidust

01/2018

EKB Liidu vanematekogu kogunes 5. detsembril Rapla Vabakoguduses.
Peasekretär Siim Nigulas andis ülevaate 2017. aasta eelarve täitmisest ja 2018. aasta eelarve projektist. Koguduste statistikaankeeti lisatakse küsimus: Kuidas plaanite oma liikmeannetuse lubadust täita (regulaarne ülekanne, ühekordne makse vm)?
Tartu Annemõisa 8 hoone küsimuses otsustati: esiteks, vastavalt kinnisvara töögrupis teostatud analüüsidele ja kohtumistele huvigruppidega alustada ettevalmistusi KUSi kolimiseks Tallinna. Teiseks, Valduste OÜ-l koos Tallinna Allika Baptistikoguduse, KUSi ja Liidu kantseleiga (arvestades võimalikke lisapartnereid) alustada uue ühise hoone tarvis sobiliku kinnistu otsinguid Tallinnas. Kolmandaks, teha Valduste OÜ-le ülesandeks valmistada ette ja korraldada omanikuga läbi rääkides Liidu omandis oleva Annemõisa 8 hoonestatud kinnistu müük.

President Erki Tamm teatas, et seoses ülesannete hulgaga EKB Liidus loobub ta Tallinna Kalju baptistikoguduse vanempastori kohast.
Kuulati ära ülevaade vene regiooni tööst. Kogudustel on mitmed juubelid, nt Kohtla-Järve 75, Narva 110. On korraldatud noorte- ja lastelaagreid, toimus noortekonverents. Tapa vene koguduses on palunud vabastada end pastoriametist Neeme Tingas; tema asemele astub Artur Klimov, kelle kogudus õnnistas diakoniks.

Kuulati ära teoloogiakomisjoni aruanne „Naiste teenimisest Jumala riigis”, mida otsustati käsitleda töödokumendina. Komisjoni baasil moodustatakse töörühm ordineerimise mõiste defineerimiseks. Toetudes vanematekogu eelnevatele otsustele, jätkatakse EKB Liidus naiste teenimise osas väljakujunenud praktikat.

Kinnitati muutused SA Sotsiaaltöö Keskus Sõbra Käsi nõukogus: Erki Tamm taandab oma liikmelisuse ning uuteks liikmeteks valiti Helle Liht ja Siim Nigulas.
Helari Puu andis ülevaate lauluvara analüüsimise ja edasise tegevuse kavandamise töögrupi moodustamisest. Selle koosseisu võiksid kuuluda Allan Helde, Tiiu Jürma, Taimi Kopli, Kersti Kuusk, Timo Lige, Margus Mäemets, Hannes Nõlvak, Urve Pihlak, Helari Puu ja Maria Põldaru.

EKN-i hariduse ümarlaua liikmeks määrati Rando Kangro.
Jagati informatsiooni Läänemaa ärkamise muuseumi loomise plaanidest Hiiumaale.
Aasta algusest on saadaval rakendus (rahvakeeli äpp) Kalender.net, kus mitmete konfessioonide piiblilugemise kalendrite hulgas on ka EKB Liidu Kalender 2018 kirjakohad. Hea lugeda ja kerge igal pool koos telefoniga kaasas kanda! Keskealistele on hea sõnum, et seadete alt saab kirja ka suuremaks teha. Nende kirjakohtade kohta leiate liidu juhatuse liikmete ja vanematekogu esimehe mõtisklusi Elumuutva usuliikumise FB lehelt.