Kaplanaadi vanemaks valiti Paul Gill

02/2018

EKB Liidu kantseleis toimus 31. jaanuaril kohtumine meie liidu kaplanitega. Kuna Urmas Roosimaa teenib Tartu Salemi kogudust ja on tegevteenistusest reservis, soovis ta anda vanemkaplani kohustused üle. Valimiste tulemusel volitati selleks Paul Gilli, kes teenib Viru Vanglas. Lisaks temale on tegevteenistuses veel Ott Aro Kaitseväes ja Ago Rand Politsei- ja Piirivalveametis. Kohtumiselt puudus Kaitseliidu kaplan Eduard Kakko, möödunud aastast on ka Üllas Linder reservis.

Kaplaniteenistus on avalik teenimisvaldkond ühiskonnas. Väga oluline on siin järelkasvu tagamine. Kuna see töö eeldab teoloogilist kõrgharidust, leiti, et on oluline kaplaniteenistusest rääkida seminari täiendkoolitustel. Samuti on vaja jagada teavet kohtumistel pastoritega, et leida vabatahtlikke kaasa teenima vanglas ning koguda infot koguduseliikmetest abipolitseinike, kaitseväelaste ja kaitseliitlaste kohta.

Teekäija