Vanamõisas koorus 14 päevateemat

11/2018 27 vanam6isas
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Mitmel korral olen mõelnud ühele helgele hommikupoolikule koos EKB Liidu töötegijatega. Seal oli esmalt võimalus pakkuda välja teemasid, mis on osavõtjate arvates täna olulised. Ühiselt sõnastust seades täitus stend 14 väga elulise pealkirjaga. Seejärel tuli puhkepaus, mil igaüks pidi nende hulgast valima viis just temale kõnekat valdkonda. Järgnenud tundide mõttetöö koondus kolmele enim hääli saanud küsimusele. „Church as an Opinion Leader“ (Kogudus arvamusliidrina) osutus 11 häälega „võitjaks“.

Ühiselt sõnastust seades täitus stend 14 väga elulise pealkirjaga.

See on Jumala eriline arm, kui ta kingib kristlaskonnale neid, kelle arvamust laiem üldsus tähele paneb. Ameerika sõbrad ütlesid, et nende maal oli üheks selliseks meheks 100 aastat tagasi (7. novembril 1918) sündinud evangelist Billy Graham. Aastakümneid jälgis tema sõnumit kogu maailm.

Sekulaarseks nimetatud Eestis leidis paavst Franciscuse hiljutine visiit rohkesti positiivset tähelepanu ja seda eriti noorema põlvkonna keskel. See oli suureks üllatuseks, arvestades eelnevaid prognoose.
Peapiiskop Urmas Viilma ütles konverentsil „Kristlik meedia Eestis 30“, et tema kirjutistest on enim tähelepanu köitnud arvamuslugu Eesti Rahva Muuseumi avamisel esitletud Maarja kuju kohta. See eksponaat pidi autorite arvates rääkima reformatsiooniaegsest pildirüüstamisest, kuid riivas paljude inimeste pühadustunnet. Tookord ei puudunud Viilma postitusele ka rahvusvaheline tagasiside.
Ajakirjandus otsib sageli intriigi, aga inimesed igatsevad ka häid sõnumeid.
Trükipressi leiutamisega muutus arvamuse kujundajaks ajakirjandus. Kui tuli raadio, jäi ajaleht alles. Kui lisandus televisioon, säilisid mõlemad eelnevad. Nüüd teeb ilma internet, kuid kõik varasemad infokanalid on veel alles, ehkki nende osakaal on suures muutuses.
Veebis saavad kõik pakkuda kõigile oma teksti, oma häält, oma pilti. Sealt saab midagi iga asja kohta. Tasuta uudiste hulk on nii suur, et tasulisi peaaegu ei loeta.
Digimeedia probleemiks, kuidas saada internetikasutaja käest seal edastatava kvaliteetse info tootmiseks vajalikku raha... aga ülemaailmselt seda hästi ei osata. Ka Eesti meedia suurtegijate tulu ei tule internetist, vaid trükitoodetest (ajalehtede tiraažid järjest vähenevad, aga nad trükivad palju reklaami).
Oma sõnumi edastamiseks pole ka (koguduse) esinduslikust kodulehest alati loodetud kasu, sest väljastpoolt satutakse sinna vaid sõbra Facebookist saadetud lingi kaudu – loetakse see üks lugu ja lahkutakse, tundmata huvi ülejäänu kohta.
Billy Grahamile olid ka mitmed otse öeldud, et tema evangelismi meetod neile ei meeldi. Graham olevat küsinud vastu, milline on siis nende endi meetod? Et vastuse asemel oli enamasti vaikimine, olevat ta kostnud: „Siis on minu oma parem!“
Püha laulja ütles: „Kõik, kellel on eluõhku, kiitku Issandat!“ (Ps 150:6). Nii on ka Teekäija juba 104 aastat evangeeliumi kuulutanud. Ta jätkab seda trükiväljaandena ja on viimased 11 aastat ka ekraanil loetav.
Mitmed õed-vennad on küsinud minult, millest nad võiksid Liidu häälekandjas kirjutada? Kui kõik Saaremaal äsja koos olnud talgulised ühiselt kokku pandud nimekirjast oma teema välja valiksid, maakeelde tõlgiksid, lõpuni mõtleksid ja kuu jooksul kirja paneksid, saaksid lugejad terve aasta kristlaste arvamust kuulda.

Meie Liidu juhtide südamel on töötegijad, piirkonnad, koolitus. Need päevad andsid head hoogu edasi astuda. Kohtumise läbiviimist toetasid meie Converge Worldwide partnerid USAst.

27 14teemat