Otsing

Juuni 2023 24 p99rdumine
EKB Liidu aastakonverents, Tartus, 6. mail 2023

Austatud Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas, Vabariigi Valitsus ja minister Signe Riisalo. Lugupeetud Eesti Vabariigi Riigikogu. Kallis Eestimaa rahvas.
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit kui ajalooliselt vanim ja arvuliselt suurim vabakoguduste ühendus Eestis, kuhu kuulub 86 eesti-, vene-, inglise- ja ukrainakeelset kogudust, võttis oma aastakonverentsil 131 delegaadiga vastu järgmise avalduse.
1. Olles osa ja kandes vastutust Eesti ühiskonnas, leiame, et „Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu“ tahetakse võtta vastu kiirustades ning selle mõjusid põhjalikult analüüsimata. Me ei saa olla nõus sellega, et kirikutega ei ole eelnõu ettevalmistamise käigus sisuliselt konsulteeritud. Nii oluliste muudatuste kiirkorras läbiviimine ühiskonnaelus ja seadusandluses ei ole põhjendatud ega kooskõlas kaasamise hea tavaga.
2. Me ei nõustu valitsuse kavaga muuta abielu määratlus perekonnaseaduses sooneutraalseks, nii et abielu ei oleks enam sõlmitav mehe ja naise, vaid kahe täisealise isiku vahel, olenemata soost. Sajandeid kujunenud abielu tähenduse muutmine tooks kaasa Eesti ühiskonna väärtuspõhise lõhestatuse. Loogilise järelmina hakataks legaliseerima ettekujutust sooneutraalsest perekonnast ja ühiskonnaelust, mis oleks vastuolus paljude Eesti inimeste kultuuriliste ja usulis-kõlbeliste veendumustega ning üldiselt soopõhise loodusteadusliku maailmapildiga.
3. Seisame üldinimlike õigustega garanteeritud mõtte-, sõna-, südametunnistuse ja usuvabaduse eest. Leiame, et ühiskond, mis seisab teatud vähemuste õiguste eest, peab arvestama ka teiste õigustega, sh usulise vähemusega, kes elab jätkuvalt sajandite vältel Eesti kultuuris omaksvõetud arusaamisega abielust. See arusaam tugineb kristlikule abielukäsitusele. Jumala sõna järgi sõlmitakse abielu vaid mehe ja naise vahel. Piibli alusel õpetame terveid abielu- ja peresuhteid. Kõik, mis neid suhteid kahjustavad, on patt. Sõna- ja usuvabadus peab selles küsimuses olema tagatud avalikus ruumis kõigile, sh riiklikus hariduses õpetajatele ja õpilastele. Samuti peame vajalikuks säilitada vaimulike õigus keelduda abielu sõlmimisest, kui abielluja ei vasta koguduses või koguduste liidus kehtiva usutunnistuse alusel abielu sõlmimise tingimustele.
Jumala sõnast lähtuvalt palvetame teie eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses (1Tm 2:2).

 

Uudised

2023-4-juuni

02 Juuli 2023
2023-4-juuni

SISUKORD  Eluringikeskus usaldab igal päeval, et Jumal varustab Daire Tiigivee Koos Jeesusega ka saunalaval Matthew Edminster Püha Vaim toob Jeesuse kõigi inimesteni Ermo Jürma Joel Keernik – kitsikuses saab Jumala...

Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

02 Juuli 2023
Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

Juuni 2023Gunnar Kotiesen, Karmeli pastorFotod: Karmeli arhiiv Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala headust ja heldust – tänus vaadati minevikku ning usus tulevikku. Sel kevadel oli koguduse aastapäev jagatud lausa kahele...

Aeg õppida ja aeg lõpetada

02 Juuli 2023
Aeg õppida ja aeg lõpetada

Juuni 2023 Kaisa Tamme, KUSi magistrant Juunikuus kaitsesid Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris oma lõputöid 5 tudengit ja diplomi sai ka talvel kaitsnud Edite Supe. Triin Kasemaa: „Jumalateenistuste vormid ja ühislaulu roll Eesti...

In memoriam Timothy Keller

02 Juuli 2023
In memoriam Timothy Keller

Juuni 2023 23.09.1950–19.05.2023 Hiljuti lahkus taevakoju üks kristliku kirjandusmaailma suurkujusid, pastor Timothy Keller. Tema surma puhul tegi USA endine president George W. Bush avalduse: „Mul on õnn, et sain teda tundma...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

02 Juuli 2023

Juuni 2023 Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

02 Juuli 2023
Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

Juuni 2023 EKB Liidu aastakonverents, Tartus, 6. mail 2023 Austatud Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas, Vabariigi Valitsus ja minister Signe Riisalo. Lugupeetud Eesti Vabariigi Riigikogu. Kallis Eestimaa rahvas.Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja...

Vaskmünt versus hõbemünt

02 Juuli 2023
Vaskmünt versus hõbemünt

Juuni 2023 Igor Raihhelgauz, Tallinna Vene EKB Kogudus Betaania Autori raamatust „Parem kui kuld. 2022“. Selles Piibli Õpetussõnade raamatu käsitluses on kaasanud rohkesti juudi rabide ja teiste vaimuinimeste vaatlusi.Targad jutustasid järgneva...

Vaimulike töötegijate kohtumised

02 Juuli 2023
Vaimulike töötegijate kohtumised

Juuni 2023                       Koroonaaastate pausi järel kutsus Liidu juhatus eakad vaimulikud töötegijad koos abikaasadega Tartu Eluringikeskusesse. Keskuse juhataja Ines Kerikmäe...

Suvele vastu palvemeelsuses

02 Juuli 2023
Suvele vastu palvemeelsuses

Juuni 2023 Maia Bubnov, Pärnu Immaanueli kogudus Viimasel ajal heliseb mu mõtetes ja südames Pauluse innustus: Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! (Kl 4:2). Ehkki võin end sageli leida palvetamas, on mulle veelgi...

Õigus siduda ja lahti päästa

02 Juuli 2023
Õigus siduda ja lahti päästa

Juuni 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Jeesuse sõnum PeetruseleKord ütles Jeesus Peetrusele: Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas,...

Linke