Lootuseaasta 2010

1/2010 Meego Remmel, EKB Liidu president

Kallis Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit ning Eestimaa rahvas, soovin teile alanud aastaks kindlat usku, lootusrikkust ja tõelist armastust, mis lähtub Kõigekõrgemalt.

Läbi aegade on inimkond kogenud nii rõõme kui muresid. Inimliku lootuse ja isegi lootusetuse päevil on Jumal inimsüdant kinnitanud. Sajandeid tagasi kuulutas prohvet Jeremija: „Sul on lootust tulevikuks, ütleb Issand!" (Jr 31:17) Nende sõnadega julgustas Jumal vaatama kaugemale olevikust. Ta ei taha, et jääksime kinni oma minevikku. Tänu Kõigekõrgemale võime omada ning jagada parimat tulevikunägemust.

Kui inimesed ütlevad, et lootus sureb viimasena, siis Jumal ei sure. Nii sündis Aabrahami usk, „kui lootus näis lootusetu" (Rm 4:18). Juudikristlik traditsioon võib kogu oma lootuse panna Messiale, kelle tulekut prohvet Jeremija ette nägi ja kuulutas (Jr 31:15-34). Inimlik lootus rajaneb jumalikul tõotusel. Tulevik on Issanda kätes. Jumala tõotused annavad tulevikulootusele selgeima perspektiivi. „Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust." (Jr 29:11)

Lootus ja tulevik on omavahelises seoses nii elus kui pühakirjasõnumis. Kõige määravam on, kui Jumal ütleb, et meil on lootust tulevikuks. Nii kingib ta meile usku ja armastust elada õnnistuse, mitte õnnetuse lastena. Elagem selles veendumuses, laskem sel kujundada oma elunägemust ning jagagem seda parima sõnumina ka Issanda aastal 2010!

 

11_Juhatus Kohilas: Liidu juhatus alustas 2010. aastat koosoleku ja jumalateenisusega lumisel kolmekuningapäeval Kohilas.