Ehitada valmis pooleliolevad pühakojad!

9/2008

10. augustil Viljandi Baptistikoguduse 99. ja Otepää Evangeelse Vabakoguduse "Palverändur" 109. aastapäeva jumalateenistustel jutlustanud Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel tegi üleskutse – ehitada ühiselt valmis nende juubeliaastasse astunud koguduste ehitusjärgus olevad pühakojad.

Oma tähtpäevakõnes esitas Remmel nii mõlema koguduse kui terve liidu liikmetele vaimuliku ning heamajapidajaliku väljakutse, et uue kirikuhoone sissepühitsemise järel Mustvees on aeg keskenduda pooleliolevate pühakodade lõpule viimisele Viljandis ja Otepääl. Rahvusvaheliselt kriitilistel aegadel on ajaloo Issand andnud Eestimaale kordumatud võimalused kuulutada evangeeliumi ning ehitada kogudusekodasid. Kuningas Taavet sõnum Jumala rahvale ütleb: "Eks ole Issand, teie Jumal, olnud teiega ja andnud teile igalt poolt rahu? Pöörake nüüd oma süda ja hing Issandat, oma Jumalat, otsima! Võtke kätte ja ehitage Issanda Jumala pühamu, et Issanda seaduselaeka ja Jumala pühad riistad saaks viia kotta, mis Issanda nimele on ehitatud!" (1Aj 22:18-19)

.