11/2008 Peeter Lemats, Antsla koguduse pastor

Nuutsaku Õppe- ja Puhkekeskuses toimusid 24.-25. oktoobril EKB Liidu vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad, mille keskseks teemaks oli „evangeelium".

Koolituse esimene osa oli suunatud väiksemate koguduste töötegijatele. Dave Gruberi ja John Sevalli (USA) teemaks oli "Väike kogudus ja suur evangeelium". Mõlemad kõnelejad olid eelneva kahe nädala jooksul saanud tuttavaks juba mitmes Eestimaa nurgas. Vaatamata lähenevale nädalavahetusele, kus igal pastoril oleks ka oma koguduses täita mitmeid ülesandeid, oli kogunenud ligi poolsada kaastöölist üle Eesti.

Dave Gruber keskendus mõttele, olla „käskjalg Jumala saatkonnast" (2Kr 5:17-21). Meil tuleb viia head sõnumit nii oma lähedastele, naabritele, tuttavatele, sõpradele kui ka ümbritsevasse kogukonda. Seda peab tegema innustunult, sest oma läkituse, motivatsiooni ja sõnumi oleme saanud Jumalalt endalt. Meie saatkonnaks võib olla kodukogudus, kus me teenime, kust me läheme ka välja ja julgustame teisigi seda rõõmusõnumit kuulutama.

.

Kuid saatkond võib olla veel suurema läkituse koht ja see võib olla taevane läkitus. Taevariigi saadik ei edasta lihtsat teadaannet, vaid evangeeliumi, milles on Püha Vaimu vägi ja meelevald vabastada ning muuta inimesi. Meie osaks on olla teise inimese kõrval, palvetada, juhatada, suunata ning olla temaga ühisel teel. Ka kohalikus koguduses on see pikem protsess, milles on oma kasvamine ja lõpuks viljakandmine. Tulemusrikas kuulutustöö ei saa olla evangeelsete mudelite kopeerimine ühest paigast teise, vaid selles on kindlasti areng ja suuremalt jaolt on ta siiski palverännak koos ligimesega selles maailmas kuni taevase kuningriigini välja.

John Sevall rääkis teemal „usust evangeeliumisse", võttes aluseks kirjakoha 1Kr 15:3-4. Ta rõhutas, et on ju erinevaid religioone, mille õpetuses tuuakse samuti esile eetiliselt väga olulised küsimused, kuid see, mis puudutab usku Jeesusesse Kristusesse, on ainulaadne – Jeesus Kristus on Kolgata ristipuul kannatanud inimkonna pattude pärast ja surnud ning kolmandal päeval üles tõusnud ja on elav Issand. Tema on see, kes päästab ja vabastab inimese patu meelevallast ja köidikutest. See on rõõmusõnum, mis on puudutanud isiklikult iga üksikut meist. See innustab, ehitab üles ja tiivustab usku, et olla aktiivsed evangeeliumi edasikandjad.

Päästmiskogemus ei ole ainult hetkeline, vaid seda võib kirjeldada protsessina; see ei ole ainult inimhinge, vaid ka inimest ümbritseva tegelikkuse ja suhete, päästmine.

Laupäeval keskenduti Liidu 2009. aasta juhtlausele "Uskuge evangeeliumisse!" Usuteadusliku Seminari rektor Toivo Pilli juhatas sisse teema "Evangeeliumikuulutus ja päästmiskogemus". Kui me vaatame Eesti vabakoguduste ajalugu, siis on selles palju näiteid eredatest päästmiskogemustest, olgu see Läänemaa ärkamine, koguduste äratusnädalad või ka Tallinna Oleviste koguduse Effataa ärkamine. Päästmise teemal jäid kõlama paljud Piibli kirjakohad ja märksõnad – pattudest vabastamine, usus Jumala pääste vastuvõtmine, taevalik lootus. Ettekanne püüdis vaadelda päästmist avaramas perspektiivis: päästmiskogemus ei ole ainult hetkeline, vaid seda võib kirjeldada protsessina, see ei ole ainult inimhinge, vaid ka inimest ümbritseva tegelikkuse ja suhete. Päästmine. Evangeeliumikuulutus ei ole ainult sõnaline, vaid nõuab ka teenimistegusid. Ettekandele järgnesid grupiarutelud ja diskussioon, kus jagati erinevaid kogemusi ja elulisi näiteid.

Pastor Joosep Tammo teemaks oli "Evangeelium ja kogudus". Koguduslikus töös kerkib ikka ja jälle küsimusi, kuidas tänases, juba postmodernses ühiskonnas jõuda evangeelse sõnumiga inimesteni. Kas kasutada selleks häid programme ja stiili või ehitada üles osadust, milles inimesed kogevad, et just kristlikus koguduses on need inimesed, kellel selles kiires ajastus on aega ja soovi kuulata ära ning olla ligimesele igati toeks ja abiks tema kõrval? Peatselt jõuab ju kätte ka jõuluaeg ja taas räägitakse Jeesuse Kristuse inimeseks saamisest – selliselt ootab Jumal nüüd meilt, et me oleksime oma kaasaegsetele alati ligimesed.

Evangeelne õhtu algas suure Jumala ülistamise ja kiitmisega ning juhtis kõiki ühisesse eestpalveteenistusse, kus nii grupipalvetes kui ka ühises palveosaduses julgustati, palvetati ja teeniti üksteist. Alati on just need hetked unustamatud ja eriliselt kinnitavad.

Misjonisekretär Agnes Böning ja pastor Margus Mäemets tutvustasid läheneva aastavahetuse programmi. Samas palvetati ka nende kui Kuressaare misjonilaagri juhtide pärast. Rõõm oli kogeda, et jumalalastena võime usaldada kõik Taevaisa hoolde, kes on seesama eile, täna ja igavesti.

Evangeeliumikuulutus ei ole ainult sõnaline, vaid nõuab ka teenimistegusid.

Osaduspäevade kavasse kuulusid ka jalutuskäigud sügiseses looduses ja söögilauavestlused. Lisaks heale õpetusele oli soovijatele seekord õlavöötme massaaž ning juba tuntud headuses lõõgastav saunaosadus. Siinkohal tõuseb tänu südamesse Nuutsaku Õppe- ja Puhkekeskuse eest, kus on loodud imelised võimalused nii laagrite korraldamiseks ja väljasõitudeks kui ka osadusteks ja koolitusteks. Suur tänu öeldi ka Tanel ja Leili Vainurale, kes on suured ettevalmistused alati enne külaliste saabumist ära teinud.

Õnnistusrikkad osaduspäevad lõppesid ühise väljaläkitava pühaõhtusöömaajaga.

 

Kaks päeva vendluse väärtuslikke õppe- ja osaduspäevi möödusid kiiresti. Mitmed kaastöölised jagasid tagasisidena ka oma kogemusi.

Margo Meri (Otepää): Mulle oli väga julgustav osadus – kohtuda üksteisega, sest oleme ühine jumalalaste pere, suhtlemine teiste kaastöölistega, üksteise toetamine ja julgustamine.

Viljar Liht (Kohila): Pean väga oluliseks eestpalveteenistust, palvetada ja toetada Liidu kaastöölisi, et minna ühisest Liidu osadusest taas oma piirkonna ülesannete keskele. Kuna Liidu järgneva aasta moto on „Uskuge evangeeliumisse!", siis vajame evangeelset sädet, et jõuda ühiskonda päästva sõnumiga.

Peeter Tamm (Elva): Töötegijate õppe-ja osaduspäevadest rohke osavõtt kinnitas, et püstitatud teemad ja töötegijate osadus puudutas inimesi ja haaras kaasa.

Sulev Kivastik (Sadala): Töötegijate päevadelt jäi meelde ülesehitav vaimulik osadus.

Matt Edminster (Viimsi): Pean väga oluliseks julgustamist ja see on vahest tähtsam kui programmid, sest vajame visiooni, kuidas liikuda edasi. Ja see on nii oluline, et erinevate piirkondade töötegijatena tulla kokku, saada motiveeritud ja kanda ühist visiooni.

Uudised

PP Festivali 2020 fookuses oli jüngerdamine

30 Oktoober 2020
PP Festivali 2020 fookuses oli jüngerdamine

Oktoober 2020 Tuuli Pesur, PP 2020 projektijuht Jumala erilist tegutsemist ja muudetud elusid täis noorte 42. Piiblipäevad, 25.–26. septembril toimunud festival, oli varasemate aastatega võrreldes mitmeti erinev. Kui seni korraldati neid...

Pöördumine Eesti rahva poole seoses Piibli uue tõlke ettevalmistamise ja väljaandmisega

30 Oktoober 2020
Pöördumine Eesti rahva poole seoses Piibli uue tõlke ettevalmistamise ja väljaandmisega

Oktoober 2020  Käesolev aasta on Piibli aasta. Kirikud, piibliseltsid ja paljud teised organisatsioonid on kuulutanud käesoleva aasta Piibli aastaks, et tähistada ühiselt 1600 aasta möödumist Püha Hieronymuse surmast, kes tõlkis...

Mida on õppida 3D koguduselt?

30 Oktoober 2020
Mida on õppida 3D koguduselt?

Mida on õppida 3D koguduselt? Herkis Roosimaa, Hiiumaa Misjonikoguduse pastori kokkuvõte oma KUSi lõputööst Uuringud näitavad, et kui Eesti noored lõpetavad kooli ja lahkuvad kodust, siis nad vahetavad sageli kogudust või...

Professionaalsete muusikute kontserdid tulid koju kätte

30 Oktoober 2020
Professionaalsete muusikute kontserdid tulid koju kätte

Oktoober 2020 Katrin Selbak, Rakke Kogudus Kuidas avada koguduse ruume ja tegevust kogukonnale? Rakke Kogudus on selle küsimusega tegelenud alates mullu kevadel suurematesse ruumidesse kolimisest.Tänavu kevadel pakkus Pille Lille Muusikute Fond...

2020-7-oktoober

30 Oktoober 2020
2020-7-oktoober

SISUKORD Virtuaalteenus ühendab kogu maailma Lehari KaustelMa olen siin, et hoolida! Miikael Johan TammLõppsõna kõigest Ermo JürmaErmo Jürma – teekäija koos nelja kogudusega Erki TammPea meeles, et sa sured! Anatoli MetsIn...

Antsla ja Mooste koguduste palvepartnerlus

30 Oktoober 2020
Antsla ja Mooste koguduste palvepartnerlus

Oktoober 2020 Peeter Lemats, Antsla koguduse pastor EKB Liidu koguduste 2020. aasta palvepartnerite üks loos langes Antslale ja Moostele. Mooste külastuse (vanavanemate päeval, 13.09.2020) järel küsitlesin Antsla Mariat, Signet, Einikest, Pillet,...

Tulevik on juba alanud

30 Oktoober 2020
Tulevik on juba alanud

Oktoober 2020 Einike Pilli, KUSi rektorFotod: Kadi Tingas Futuurumi osalejate viimane kodutöö oli seotud koguduse organisatsioonikultuuri analüüsi ja ühe parendava muutuse elluviimisega. Milliseid muudatusi noored ellu viisid?Järgnevalt toon mõned näited tehtud...

Laagri koguduses võttis teatepulga üle pastor Peeter Tamm

30 Oktoober 2020
Laagri koguduses võttis teatepulga üle pastor Peeter Tamm

Oktoober 2020  Laagri Kristlik Kogudus tähistas 27. septembril 10. sünnipäeva. Sel pidupäeval toimus koguduse elus teinegi märgiline sündmus – koguduse rajaja Tõnis Roosimaa andis teatepulga edasi järgmisele karjasele Peeter Tammele.Tähtpäevale...

Elva koguduse uus karjane Margus Kask

30 Oktoober 2020
Elva koguduse uus karjane Margus Kask

Oktoober 2020 Andres Saumets, Elva koguduse juhatuse esimees Elva baptistikoguduses 4. oktoobril toimunud uue pastori Margus Kase ametisse seadmisega jõudis lõpule kaheksa kuud kestnud otsimise teekond. Veerand sajandit Elvas teeninud pastor...

Novellikogu „Varjatud varandusi“

30 Oktoober 2020
Novellikogu „Varjatud varandusi“

Oktoober 2020 Aare Tamm, pastor emeeritus Ridalast Trükist on tulnud minu uus raamat „Varjatud varandusi“, mis on saadaval Logose ja Pauluse raamatupoodides, Oleviste raamatuletis, Ridala palvelas ja EKB Liidu keskuses. Köite...

Linke