Osvald Tärgi fond ootab annetusi

2/2010 Margus Kask, Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor

Eesti EKB Koguduste Liidul on Liidu haridustöö toetamiseks loodud ühe meie mõjukaima teoloogi ja pastori Osvald Tärgi nime kandev fond. Fond koosneb annetustest ning on tegutsenud juba pisut üle kümne aasta. Fondi eesmärgiks on koguda annetusi nii kodu- kui välismaalt, et toetada Kõrgema Usuteadusliku Seminari üliõpilaste ja õppejõudude õppe- ja uurimistegevust.

Aastate jooksul ongi antud stipendiumeid erinevatele Liidu ajaloo ja teoloogia uurimise projektidele, õppejõudude enesetäiendamiseks, Seminari üliõpilaste õppereisideks teistesse Euroopa teoloogilistesse koolidesse. Fondist on tänaseks oma töö ja õppimise jaoks saanud toetust kümned inimesed. Tänu stipendiumitele on nii üliõpilastel kui õppejõududel olnud võimalus rakendada värskeid teadmisi ja kogemusi nii Seminariga seotud tegevustes kui ka otseselt koguduslikus elus.

See kõik on vaid võimalik tänu sellele, et on olnud inimesi, kelle südames on O.Tärgi fondi rahaliselt toetada. Kogu fondi summa seisab tähtajalisel hoiusel ning väljamakseid tehakse vastavalt laekunud intresside summale. Annetuste suurused on seni olnud sadadest kroonidest kümnete tuhandeteni. Stipendiumeid jagab komisjon, kuhu kuuluvad EKB Liidu president, Seminari rektor ja õppeprorektor. Viimasel koosolekul tõstis komisjon taas üles vajaduse kutsuda inimesi tegema fondile annetusi. Seega, kõik, kel on võimalus ja südames soov toetada Osvald Tärgi nimelist fondi, saavad teha annetuse järgnevalt: Swedbank 1120116857, märkides saajaks Eesti EKB Koguduste Liit ja selgituseks "O.Tärgi fond".

Fondi statuut on saadaval Seminari veebilehel. Küsimuste puhul võib julgelt pöörduda allakirjutanu poole.

Fondi komisjoni nimel tänades kõiki annetajaid,

Margus Kask, Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor