Vaimulikke töötegijaid ühendab veendumus: EKB liit on koguduste liit

5/2010 Meego Remmel, EKB Liidu president

Eestimaa eri piirkondadest Nuutsakule kokku tulnud koguduste esindajate kahepäevane mõttevahetus vendluse tulevikunägemuse üle kinnitas, et Eesti EKB Koguduste Liit on koguduste liit, mitte asi iseeneses. Pigem sidus võrgustik kui hierarhiline struktuur; elumuutev liikumine, mitte status quo.

23.-24. aprillil liidu palve-, õppe- ja puhkekeskuses kohtunud koguduste pastorid ja vaimulikud töötegijad arutlesid esmalt ekspresident Joosep Tammo poolt esitatud süsteemiteoreetilise ettekande ajel EKB liidu kui kogudusi orgaaniliselt lõimiva elussüsteemi üle. Seejärel jagasid nad õhtutundidel aega söögi-, sauna-, vestlus- ja palveosaduste vahel.

.

Teine päev algas ühise hommikueine ja pühaõhtusöömaajaga ning tänu ja palvega üksteise eest Issandas. Ülejäänud osa päevast pühendati president Meego Remmeli eestvõttel koguduste liidule ühist tulevikunägemust otsides ja visandades. Analüüsiti juba varem vaimulike töötegijate mitmetel piirkondlikel kokkusaamistel väljendatud perspektiive võrdluses koguduste liidu praeguse arengukavaga, mille peaeesmärk on jõuda aastaks 2012 selleni, et EKB liit on kujunenud Eesti ühiskonnas arvestatavaks oma vaimuliku mõju ja tegevuse poolest, kuna koguduste elus osalejad mõjutavad ümbritsevat kogukonda ning moodustavad osaduskonna, mis on üle 1% Eesti elanikest. Edasist kavandatakse liidu juhatuses ja vanematekogus ning järgmiste vaimulike töötegijate päevade raames, mis on planeeritud novembrikuuks Tallinnasse.

Vaimulike töötegijate päevad on osaks EKB koguduste liidu pastorite ja teiste töötegijate regulaarsest osaduselust ja eneserefleksioonist.

Nii kohtutakse omavahel kahel korral aastas: kevadel ja sügisel; lisaks muud kokkusaamised, nagu liidu aastakonverents, suvefestival, pastorite perede suvelaager või vaimulike töötegijate piirkondlikud kogunemised.