Eesti, Läti ja Leedu koguduste liitude esindajad kohtusid Tartus

9/2010 Meego Remmel, EKB Liidu president

10.-11. septembril said Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris kokku kolme Balti riigi koguduste liidu – Eesti EKB Koguduste Liidu, Läti Baptistikoguduste Liidu ja Leedu Baptisti Liidu – esindajad. Alates taasiseseisvumisest pole sarnast ametlikku kokkusaamist varem toimunud. Üheskoos jagati laulu-, palve-, sõna- ja lauaosadust, vahetati infot ja mõtteid erinevate liitude tegevusest ja tulevikunägemusest ning arutleti fookusgruppides juhtimise, kuulutuse, koolituse ja hoolitsuse teenimistöö valdkondade ning võimaliku koostöö üle. Eestlased tutvustasid külalistele seminarihoonet, Tartu linna ja Salemi kirikut. Pühapäeval olid külalised kutsutud teenima mitut Tallinna kogudust ning tutvuma ka pealinnas tehtava liidu ühistööga läbi Sõbra Käe tegevuse. Kolmest Balti riigist suurima koguduste liidu esindaja piiskop Peteris Sprogis avaldas soovi, et taolised kohtumised võiksid muutuda regulaarseteks. Pisima, Leedu liidu täitevsekretär Sandra Daktaraite pani ette järgmisel korral kohtuda Klaipedas. Meego Remmel leidis Eesti vendluse ja Balti konverentsi juhina, et järgmisel korral võiks lisaks osadusele ja infovahetusele keskenduda ka mõnele ühisele teemale, näiteks Balti riikides tehtava evangeelse ja misjonitöö kogemusele. Osalejad kiitsid tehtud ettepanekud heaks, külalised tänasid võõrustajaks olnud Eesti vendluse, seminari ja Valduste OÜ juhte meeldiva vastuvõtu eest.

25_P9102455 Foto Ermo Jürma. Balti konverentsi paneelis külalisi esindanud Imantas Pinkoraitis, Henrikas Žukauskas, Lina Andronoviene Leedust ning piiskop Peteris Sprogis Lätist.

.