„Sõna“ saatering Pereraadios sai täis

09/201323 mari jannar peeter
Mari ja Jannar Järg

„Alguses oli sõna, ja sõna oli Jumala juures, ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ja ilma temata ei ole midagi, mis on tekkinud." Selle kirjakohaga tervitas kuulajaid Pereraadio piibliõppe saade „Sõna" 2008. a jaanuarist kuni 2013. a augusti keskpaigani, mil läks eetrisse sarja viimane saade. Kuue aasta vältel uuriti kõiki Piibli 66 raamatut Moosesest Johannese ilmutuseni. Saade pakkus kuulajaile nii teoloogilisi taustateadmisi, Jumala Vaimust juhitud jutlusi kui ka tunnistusi erinevate inimeste kogemustest.

Üks eksklusiivsemaid tunnistusi pärines 70ndatest, mil Valga evangeelse nädala ühel teenistusel kõneles tol ajal veel noor usklik Tõnu Lehtsaar.

„Sõna" sai alguse Pereraadio ustava töötegija Tõnu Lehtsaare murest Piiblit uurivate saadete vähesuse pärast. Oma tähelepanekuid jaganud, pakkus ta ise välja ka saate formaadi, mis osutus hiljem toimivaks läbi terve sarja. Tartu Kolgata kogudusest leiti saatele sobivaks toimetajaks Rivo Rajandu, kelle teoloogiline haridus „Sõna" vedamisele tugevasti kaasa aitas. Toimetaja ülesandeks jäi iga saate jaoks materjal otsida: sõlmida kokkulepped vaimulikest õppejõudude Peeter Roosimaa ja Ermo Jürmaga, valida sobiv jutlus ning leida kõnekas tunnistus saate sõnumit kinnitama.

Nõnda hakkas „Sõna" veerema, olles esialgu eetris kord kuus. Mõne aja pärast saate toimetaja küll vahetus, ent sisu ja vorm jäid endiselt piiblikeskseks. Uus toimetaja Mari Teesalu oli toona samuti Tartu Kolgata koguduse liige ning omandamas teoloogilist haridust Tartu Ülikoolis. „Imelikul kombel olin just mõelnud selgeks, et kuna kohustusi on liiga palju, tuleb õppida „ei" ütlema. Siiski polnud ma vist veel piisavalt harjutada saanud, sest Pereraadio peatoimetajale ma „ei" ütelda ei suutnud," meenutab Mari. Ja küllap siis polnud vajagi, sest Jumala abiga jõudis saatesari võiduka lõpuni ning Issanda imelise juhtimise läbi lisandus selle käigus Pereraadiosse veel üks uus töötegija – Selise koguduse vend Jannar Järg, kes võttis lisaks naisele ka aja raadiosaateid toimetada.

Nagu eelpool mainitud, ei olnud „Sõna" valmimine pelgalt saate toimetaja töö. Uuritava raamatu ajaloolise tausta ning sisu tutvustuse ettevalmistamiseks nägid palju vaeva Ermo Jürma ning Peeter Roosimaa, kes vastavalt Vana ja Uue Testamendi raamatute ülevaateid koostasid. Kuigi tegemist on õppejõududega, ei saanud nemadki saatelõigu ettevalmistamisel tugineda vaid oma olemasolevatele teadmistele. Ikka tuli loengumaterjal mahutada limiteeritud aja sisse ning lisada vaatenurki, millele akadeemilises keskkonnas alati ei keskenduta. Samuti pidi arvestama asjaolu, et saate kuulajal pole võimalik kõnelejale täiendavaid küsimusi esitada, mistõttu tuli neid ennetada. Nii mõnigi teema pani tutvustuse koostajad kukalt kratsima ja andis tõuke täiendavaks uurimistööks.

Saate toimetaja ülesannete hulka kuulus sobiva jutluse ja teemakohase tunnistuse leidmine ning eetrivalmis seadmine. Siin olid suureks abiks koguduste audioarhiivid internetis. Samuti veebist leitav Vaimulik Varasalv, mille eestvedaja Riivo Must ka isiklikult mitmete jutluste leidmisele kaasa aitas. Tema hoole all olevate materjalide hulgast oli raadiokuulajal võimalus osa saada ka neist jutlustest, mida täna vaid vähesed kõrvad kuulnud olid. Näiteks vaimulikud kõned Paul Paesilt ja Gustav Ferdinand Nõlvakult. Üks eksklusiivsemaid tunnistusi pärines 70ndatest, mil Valga evangeelse nädala ühel teenistusel kõneles tol ajal veel noor usklik Tõnu Lehtsaar.

Kahjuks leidub erinevate Piibli raamatute seas neidki, mille kohta polnud salvestatud jutlusi leida ka vanadest arhiivimaterjalidest. Siinkohal võib ehk iga piiblilugeja mõista, et tegu on väikeste prohvetite hulka kuuluvate lühikeste raamatutega nagu Obadja ja Sefanja. Ometi pole tegemist ju sisutühjade osadega Jumala Sõnast. Niisiis on Piiblis meie koguduste töötegijate jaoks veel palju uut jutlustamisväärset avastada.

„Sõna" saadet toimetada ei olnud küll alati kerge, ent eks läbi raskuste saabki Issand oma sulaseid vormida ja kasvatada. Eriti tänulikuks teeb südame teadmine, et tehtud saade on kellelegi kuulajatest tema usuteel toeks olnud.