Otsing

11/2010 Andres Saumets, Tartu Annelinna koguduse pastor

Oktoobrikuu viimane päev on lääne kultuuriruumis mitmes mõttes tähendusrikas: protestantlikes kirikutes tähistatakse usupuhastuspüha, ent paljude inimeste, sealhulgas ka end kristlasteks tunnistavate inimeste jaoks seostub see päev ka halloween'iga – igati küsitava paganliku tausta ja kommetega õuduste peoga. Vürtsi lisab sellele veel alates 1924. aastast oktoobrikuu viimasel tööpäeval tähistatav rahvusvaheline säästupäev, millega pangad püüdsid toona majanduskriisis vaevlevatele inimestele säästmist õpetada, et neil oleks raskete päevade või vanaduse saabumisel mingeidki rahalisi reserve.

.

Pangad hakkasid selle päeva tähistamiseks jagama inimestele kingitusena hoiupõrsaid, et õpetada ennekõike uutele põlvkondadele säästmise vajalikkust. Inimesed omakorda viisid selle päeva tähistamiseks oma hoiupõrsastes talletatud säästud loomulikult panka... Huvitaval kombel on usupuhastuspüha ja halloween'iga samal ajal tähistataval säästupäeval olemas ka oma kindel seos mõlema vaimse tähtpäevaga.

Paranda meelt ja säästa!

Usupuhastuspüha meenutab meile Martin Lutheri 95 teesi, millega Jumala Sõna uurimisele pühendunud teoloog astus otsustavalt vastu toonases kirikus laialt levinud väärpraktikatele. Indulgentside ehk patukustutuskirjade müümine põhines arusaamal, nagu oleks võimalik jagada inimestele mõningast leevendust patukaristusest, mida patustajal tuli kanda juba siin maa peal või siis puhastustules piineldes. Toonane kiriklik finantssüsteem, mis ei erinenud oluliselt pankade salakavalast laenupoliitikast, pakkus „püha kaupa" turustades lihtsameelsetele uskujatele võimalusi oma piinu mõõduka tasu eest leevendada. Eriti ärritas oma koguduseliikmete eest hoolt kandvat Lutherit inimeste seas levinud arusaam, et indulgents ise annab patud andeks ja säästab inimest kahetsusest ja meeleparandusest. „Igal kristlasel, kes tõeliselt kahetseb, on õigus täielikule vabanemisele karistusest ja süüst ka ilma indulgentsita," oli Lutheri sõnum. Ligi viis sajandit tagasi öeldud sõnad olid üleskutse veidi teistsugusele säästupäevale. Inimesed võisid säästa raha, mis muidu oleks kulunud kasutute indulgentside ostmiseks, kuid selle eest pidid nad muutma oma elu. „See umbrohi, et kanooniline karistus muudetakse karistuseks, mida tuleb kanda puhastustules, on ilmselt külvatud ajal, mil piiskopid kõvasti magasid," kritiseeris Luther. Tema reformipüüdlused lõppesid viimaks suurima kirikulõhega. Liiga erinevad olid rooma kiriku juhtide ja reformimeelsete teoloogide põhiarusaamad kiriku ja Pühakirja autoriteedist ning lunastusest. Ühtedele oli see ennekõike sajanditepikkuse traditsiooni ja selle tõlgendamise küsimus, teistele aga arusaam Jumala Sõnast.

Vastandid nii vormilt kui sisult

Protestantlik usupuhastuspüha ja paganlikust keldi kultuurist võrsunud halloween langevad küll samale päevale, kuid raske on leida sisuliselt vastuolulisemaid tähtpäevi. Eestis on usupuhastuspüha tähistatud juba sajandeid, järjest rohkem kommertsialiseeruva halloween'i „maaletoojateks" ja „jutlustajateks" on ennekõike nutikad ärimehed, kes selle püha juurde kuuluva kaubaga head sissetulekut teenivad. Üks püha on seotud usuga, teine ebausuga. Ühe püha tuumaks on piibelliku, jumaliku sõna tõstmine kõrgemale inimlikust traditsioonist, teise puhul võidutseb inimlik traditsioon piibelliku sõna üle. Laskumata siinkohal põhjalikumalt halloween'i tähistamise tagamaadele, võib tõdeda, et halloween ühendab endas mitmeid ettekujutusi, mis on vastuolus kristlike väärtustega. Kui paganlike keltide juures oli tegemist veel reaalse hirmuga kohata surnuid, kes ööpimeduses tahtsid elavate üle võimu saada, siis tänapäeval on see ennekõike inimeste soov saada õuduste ja hirmu kaudu veidi närvikõdi ja lõbu, mis nii kristlikust kui pedagoogilisest vaatenurgast on täielik mõttetus.

Kus on meie juured?

Usupuhastuspüha meenutab meile meie kristlikke, halloween aga paganlikke juuri. Usupuhastuspüha teadvustab meile, et õnne ja hingerahu, päästest rääkimata, ei saa osta raha eest. Sajandite eest nõuti kirikut rikastavate indulgentside kõrvaldamist. Halloween'i ajal aga võib lõbujanus inimene säästumõtted mõneks ajaks kõrvale heita ja oma rahakoti raudu kerge südamega lõdvemaks lasta, et osta oma üksluisesse ellu vahelduseks veidi närvikõdi.

Usupuhastuspüha näitab ühemõtteliselt, kust on leitavad tõeline vabadus, püsiv rahu ja sisemine valgus. Õuduste peol ei ole selliste väärtuste jaoks ruumi. Selle fookuses on pimedus ja salapära, millesse on ennast rüütanud igipõline hirm tundmatute saatusejõudude ja surma ees. Usupuhastuspühal seevastu võidutseb elu surma üle, meie mõtted on suunatud tagasipöördumisele tõe allika ja mõtestatud elu juurde koos Jumalaga, halloween aga tõukab inimvaimu uutele eksirännakutele ja hingelisele mahajäetusele.

Tühi rist või tühi kõrvits?

See kõlab paradoksaalselt, kuid ühel pühal suuname oma pilgu tühjale ristile, mis näitlikustab lunastust surnuist ülestõusnud Jeesuse Kristuse kaudu – teisel suuname pilgu tühjale kõrvitsale, mille sisu on „eemaldatud" ja milles peituv küünal valgustab tontlikult tühje silmaauke. Usupuhastuspüha võib tunduda vanamoodsana, aga selle sisu on aktuaalne ka praegu. Erinevad meeleparandusharjutused ja palverännakud, vagad teod ning kombed kuuluvad ka tänapäeval kristlaste seas leviva praktilise usupärimuse juurde, millest loodetakse leida andestust ja õnnistust ilma tõelise meeleparanduseta. Meie igapäevane usk vajab ka täna puhastamist nendest jäänukitest ja vesikasvudest, mis takistavad kandmast tõelist Vaimu vilja. Halloween seevastu on oma kommertslikult vormilt küll moodne püha, kuid tegelikkuses oma aja juba ära elanud.

Kui ununeb tegelik sisu

Paraku on mõlemal pühal ka midagi ühist – nende vana tähendus on peaaegu unustusse vajunud või ei huvita enam inimesi. Halloween'i kui keldi mütoloogias surnute jumalale pühendatud peo puhul ei olegi see halb. Nüüd on selle püha keskmes meelelahutus, isegi kui see võib võtta äärmusliku ja kohati lausa vägivalda ülistava kuju. Ja kui halloween'i tegelik tähendus ununeb, siis on inimestel sellest hoolimata lõbus. Usupuhastuspüha keskmes on aga iga inimese jaoks leitav tõde ja pääste. Kui selle püha tähendust enam ei tunta, siis ei ole usklikel, kelle konfessioonilised juured on reformatsiooniajas, ennast enam õigus ka evangeelseteks kristlasteks nimetada. Usupuhastuspüha keskmes on Pühakirja tõde ning see, missuguse pildi me endale Jumalast loome ja missugune on Jumal tegelikult. Kas selle Jumala sümboliks on tühi rist või tühi kõrvits? Usupuhastuspüha tuletab meelde, et me ei saa andestust mitte rahalise ohvri ega mingite meeleparandusharjutuste, vaid siira, südamest tuleva kahetsuse kaudu, millele Jumal vastab. Ta vastab meile, lastes muutuda meie südametel. Meie elust kaob vihkamine, isekus ja ebaõiglased teod. Elu asemele, mis keerleb üksnes omaenese isekate vajaduste ümber, astub elu, mis on täis kaastunnet ja huvi teiste vastu. Ja kui me siiski oma elus komistame ja ebaõnnestume, tohime pöörduda oma taevase Isa poole otse, ilma kiriklike vahendajateta, ning paluda temalt andestust Jeesuse Kristuse nimel. Need isiklikud kohtumised Elu Issandaga kingivad meile rahu ja sisemist täitumist ka siis, kui meie väline eluolu hetkel kõige parem pole.

Tegelik usupuhastuspüha ei ole mõeldud üksnes protestantidele – see puudutab kõiki kristlasi ja esitab väljakutse, võtta isiklik seisukoht oma suhte osas Jumalaga. On ju kristlaseks olemise eesmärgiks õppida Jumalat tundma selliselt, nagu ta on meile leitav ja tunnetatav Jeesuses Kristuses, ja minna lootusrikkalt vastu tulevikule, mis koos Jumalaga on igal ajahetkel tõeliselt elamisväärne.

Andres Saumets, Tartu Annelinna koguduse pastor

Uudised

2022-8-detsember

22 Detsember 2022
2022-8-detsember

SISUKORDEKB Liidu tööharude jõulutervitusedKuidas aidata siis, kui ei tea, kuidas aidata? Sõbralt Sõbrale Kolm sammu jõuluime südamesse Ermo Jürma Heldur Aas – pehme südame, suure usu ja teotahtega mees Mari-Vivian...

Piibliseltsi Jõulumargid 2022

22 Detsember 2022
Piibliseltsi Jõulumargid 2022

Detsember 2022 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Mööduva aasta hõimunädala teemaks oli „Sild üle aegade“. Jumala rahvana mõistame seda mõtet tõeliselt. Meie Jumal on igavene. Piibliselts on püüdnud jagada Piibli sõnumit...

Nelly Polli toimekad jõulud Eluringikeskuses

22 Detsember 2022
Nelly Polli toimekad jõulud Eluringikeskuses

Detsember 2022 Daire Tiigivee, Eluringikeskuse asejuhataja Nelly Poll, Tartu Eluringikeskuse värske elanik, võtab oma 73ndad jõulud vastu vastavatud eakatekodus. Nelly, jaga mõnda eredat jõulumälestust oma elustEesti Vabariigi taassünniga sain ka mina...

Raskete päevade rõõm

22 Detsember 2022
Raskete päevade rõõm

allikakirjastus Detsember 2022  Pastor Osvald Tärgi jutlusi on ilmunud Eestis palju, kuid rohkem on kindlasti veel arhiiviriiulitel. Sellesse kogumikku on valitud kimp jutlusi aastatest 1939–1943, kui ajad olid keerulised ja...

Jõuluime sünnib puhtas südames

22 Detsember 2022
Jõuluime sünnib puhtas südames

Detsember 2022 Ermo Jürma, Mooste koguduse pastor Jõulud toovad inimesi kokku ja õnnestuvad ka rasketes oludes. Nii oli see juba Jeesuse sünni juures. Kas ei võinud Joosep tunda, et teda ei...

Kehra ja Risttee koguduste palvepartnerlus

22 Detsember 2022
Kehra ja Risttee koguduste palvepartnerlus

Detsember 2022 Indrek Luide, Kehra koguduse pastor Tartu Kristlik Risttee Kogudus ja Kehra Kogudus olid 2022. aastal palvepartnerid. Tegutsedes 21 aastat tagasi EKB Liidu misjonisekretärina, oli mu südames palav igatsus ‒...

Ilmatsalus on, mida uudistada

22 Detsember 2022
Ilmatsalus on, mida uudistada

Detsember 2022 Hele-Maria ja Rando Kangro, 3D Kogudus Pärast 20aastast pausi on Liidu kogudused sirutunud Ilmatsalu alevikku. Meie korraldatud Ilmatsalu Alfa lõpetas 10 osalejat!See oli 90ndatel, kui Tartu Kolgata baptistikogudus rajas...

Ühe ööga muutus kõik

22 Detsember 2022

Detsember 2022Heili Meibaumi kogumikust „elumõttelõngakera“ (2022) ühe ööga muutus kõikpaar aastatuhat tagasikui valgus pimeduse keskelpaistis võimsaltsedasiet tulid kummardamatargad idamaaltja tulid rumaladning jätsid mahaisetehtud jumalad

Aastavahetus

22 Detsember 2022

Detsember 2022Linda Sool Hea on lõpetada aastaüheskoos meil Loojaga.Igast päevast kandnud läbiTa meid oma rahuga. Me ei taha nuriseda,kui see aasta möödub nüüd.Hea on hetkeks seisatada.Minna otse – see me...

Üks laul läks lendu

22 Detsember 2022

Timo Lige ÜKS LAUL LÄKS LENDU 1 Üks laul läks lendukeset eestimaist talve.Keset sompus ja halli argipäeva.Üks laul läks lendujõulude lävepakul,et leida südant, mis täis muret ja vaeva.Üks laul läks...

Linke