Jüngriks olemine V

­05/2017 13 konv paus
Erki Tamm misjoniorganisatsiooni Kingfisher materjalide põhjal
KUTSUTUD vs ISEHAKANUD

Küllap oleme kuulnud väljendit – „usklikuks hakkama“. Paljud inimesed arvavad, et see on kinni vaid meie tahtmises. Kuid Jeesus ütles oma järgijatele, et „teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid“ (Jh 15:16) ja „keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud Isa” (Jh 6:65). Seega ei alga usklikuks või päästetud või Jeesuse järgijaks saamine meist, vaid Jumalast.

Naatanael oli üllatunud, et Jeesus tundis teda juba esimesel kohtumisel ja ütles paljutähendavalt: „Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis” (Jh 1:48). Piiblis öeldakse, et Jumal pani meid tähele juba „eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas“ (Ps 139:16). Looja tunneb meid ja tal on meiega oma plaan. „Ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele“ (2Pt 3:9).

Kogu loo taust on selles, et inimesed on kaotanud ühenduse oma Isaga. Pole kas kuuldud Jumalast, kuna kodus pole räägitud, või elatakse lihtsalt paralleelmaailmas – Jumalat ei eitata, aga ka ei hoolita temast. Kuid Jumal pole meid unustanud ega hüljanud. Ta saatis oma Poja suhteid taastama. Jeesus tuli „otsima ja päästma kadunut” (Lk 19:10), et võiksime elada täisväärtuslikku elu terves suhtes Isaga ja olla kaasatud tema missiooni.

Kuid see ei puuduta üksnes „nooremaid ehk kadunud poegi“. Paljud usklikud Eestimaal ei saa öelda, et nad on Jeesuse järgijad. Nad on ristitud koguduseliikmed, kes võtavad osa jumalateenistustest ja osalevad ka mõnes koguduse töövaldkonnas. Kuid suurem osa nädalast, esmaspäevast reedeni, teenivad nad leiba. Mis juhtuks, kui iga koguduseliige ärkaks esmaspäeva hommikul ja oma vaimus küsiks Jeesuselt: „Kuhu sa kavatsed minna? Mida sa kavatsed teha? Kuidas mina saaks sinu plaanis osaleda?“

Kõik algab temast, kes sind ja mind on märganud ja soovib kaasata millessegi palju suuremasse kui lihtsalt oma äri ajamine või kirikuteenistusel osalemine. „Jeesus ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!” Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle“ (Mt 4:19–20).