Otsing

10/2017 13 puusaagiad
Erki Tamm ja Joosep Tammo misjoniorganisatsiooni Kingfisher materjalide põhjal

Inimene saab päästetud usu kaudu Jeesusesse (Jh 1:12–13), aga jüngriks koos Jeesusega teed käies. Jüngrite imestus ja imetlus kasvas iga Jeesusega veedetud päevaga. Selle, milline lähedus oli tal Isaga, millise meelevallaga ta õpetas ja millised imeteod sündisid nende silme all, võttis Peetrus kokku jüngrite ühise usutunnistusega: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg” (Mt 16:16).

Kaasa noori kristlasi kõikjale, kus nad saaksid näha Jumala tööd ja kogeda tema väge!

Tunnistuse sünd

Kuigi Jeesust pole täna füüsiliselt meie kõrval, saab ka 21. sajandil iga jüngri teekond alguse kohtumisest temaga. See on vaimne ja väga reaalne kogemus, millest tunnistavad paljud kristlased. Piiblit saab õppida tundma, end Jeesusega sidumata, kuid ilma Jeesuseta ei saa keegi jüngriks. Jeesusega kohtumine ja temaga koos käimine annab meile tunnistuse selle kohta, kes ja milline ta on.

Jeesuse strateegia

Jeesus kutsus jüngrid kaasa igale poole, kuhu ta ise läks. Nad pidid nägema, mida ja kuidas tema teeb, et õppida tundma, kes ta tõeliselt on.
Väga praktilise kogemuse said jüngrid Peetruse kodus. Matteus meenutab: „Ja Jeesus, tulnud Peetruse majja, nägi tema ämma lamavat palavikus. Ja Jeesus puudutas ta kätt, ning palavik lahkus temast. Ja ämm tõusis üles ning teenis teda. Aga õhtu jõudes toodi Jeesuse juurde palju kurjadest vaimudest vaevatuid, ja ta ajas neist vaimud välja sõnaga ning tervendas kõik haiged, et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu: „Ta on võtnud ära meie haigused ja kandnud meie tõved”” (Mt 8:14–17).
Seda kõike nägid jüngrid pealt. Jeesus neid veel ei kaasanud. Peaaegu nagu minu seminariõpingute ajal, kui käisin skeptikuna Elu Sõna koosolekutel „kukkumist” uudistamas. Kuid mõelge hommikule, kui jüngrid tõusevad üles Peetruse kodus veedetud öö järel. Oli see uni või juhtusid need imed tõesti siinsamas?! Kujutan ette neid hommikusöögilauas imetluse ja väikse võõristusega Jeesusele pilke heitmas ning arglikult edasiste plaanide üle küsimas.

Kuidas on meiega?

Kui oled vastanud Jeesuse kutsele ja usupalves oma elu tema juhtida andnud, siis käi läbi evangeeliumi lood ning imetle ja vaimustu Jeesuse tegudest. Palveta, et Püha Vaim tuleks appi, et võiksid Jeesust mõista.
Võta osa elavate kristlaste osadusest, et võiksid näha ja kogeda Jumala tööd. Ole janune ja näljas selle järele! Eriti vajalik on, et leiaksid osadusgrupi, kellega koos õppida, jagada oma kogemusi ja palvetada.
Palu igal hommikul jüngripalvet: „Jeesus, luba mul tulla sinuga kaasa sinna, kuhu sina oled täna minemas! Igatsen näha sinu tegusid ja osaleda sinu töös!”
Kui sa oled juht, siis kaasa noori kristlasi kõikjale, kus nad saaksid näha Jumala tööd ja kogeda tema väge.

Evangeeliumide kujunemine

Kristliku koguduse elu ja kuulutuse alustekstiks on Vana ja Uus Testament. Viimase keskmeks omakorda neli evangeeliumi. Siin kirjeldatakse rõõmusõnumit neljast erinevast perspektiivist. Me ütleme: evangeelium Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese järgi. Kolme esimest nimetame sünoptilisteks (kr synopsis =koosvaatamine), Johannese evangeelium on eelnevate teoloogiline kokkuvõte.

Evangeeliumid said alguse Jeesuse kõnedest ja tegudest. Siin on jutustused, tähendamissõnad, õndsakskiitmised, palved ja kogemused, mida jüngrid olid näinud ja kuulnud. Niisiis toetub kristlik kuulutus Jeesuse õpilaste poolt nähtule ja kuuldule. Kõigis neljas evangeeliumis on erilisel kohal Jeesuse kannatus ja ülestõusmine. Näib, nagu oleks muu vaid lühem või pikem sissejuhatus kõige olulisemale – Jeesuse Kristuse lunastavale ohvrile Kolgatal. Evangeeliumide sisu võtab kokku kuldsalm: „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu” (Jh 3:16) Apostel Paulus ütleb evangeeliumi kohta: „...see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub” (Rm 1:16).

Aeg-ajalt tsiteerib ajakirjandus ka nn apogrüüfilisi evangeeliume, mis kannavad samuti apostlite (Tooma, Peetruse jt) nimesid. Seal püütakse meid üllatada teadetega, et Jeesusel oli naine ja tal võis olla lapsi. Need on katsed kaunistada sõnumit Jeesusest mitmesuguste legendidega ja täita uudishimust tekkinud „tühimikke”. Varane kristlus distantseeris end nendest kindlameelselt. Selliseid moonutusi on täis ka Koraanis ettetulevad Jeesuse elu kirjeldused.

Uudised

2021-3-aprill

07 Mai 2021
2021-3-aprill

SISUKORD ÄNGIST SAI LOOTUS Tõnu R. KallasVäikesed tegemised suure armastusega Ave Aviste„Tee pilt – kodus vaatame!“ Ermo JürmaCrick ja Mindy Porier – suurest Ameerikast väikesesse Eestisse Kerli ValkSuur reede pakub lepitust...

Seminar piilus koguduseelu akendest sisse

07 Mai 2021
Seminar piilus koguduseelu akendest sisse

Aprill 2021 Einike Pilli, KUSi rektor Mulle meeldib õhtuhämaruses ringi jalutada ja veel ette tõmbamata kardinatega tubadesse vaadata. Nii põnev on vaadata, kuidas toad on sisustatud ja mida inimesed neis teevad....

Ühendkuningriigi kohus tunnistas kristlaste õigusi

07 Mai 2021
Ühendkuningriigi kohus tunnistas kristlaste õigusi

Aprill 2021 Peeter Võsu, Oleviste kogudus Franklin Graham sai Inglismaa kohtus võidu vaidluses kristlike seisukohtade avaliku väljendamise teemal. Blackpooli maakond ja maakonna bussifirma võtsid 2018. aastal Franklin Grahami evangeelse ürituse reklaamid...

„Väike vaimuraamat“ käsitleb karismaatilist usupraktikat

07 Mai 2021
„Väike vaimuraamat“ käsitleb karismaatilist usupraktikat

Aprill 2021 Heigo Ritsbek, Anglokatoliku Kiriku patriarh Kuna pean ka ennast karismaatikuks, pakkus mulle suurt huvi lugeda professor dr Tõnu Lehtsaare monograafiat „Väike vaimuraamat“ (Allika, 2021). Eesti ilmselt parima kristliku psühholoogina...

Gruusia baptistiliidu kogudused laiendavad tööd

07 Mai 2021
Gruusia baptistiliidu kogudused laiendavad tööd

Aprill 2021 Kahe liidu juhid, Erki Tamm ja Gia Kandelaki, on juba aastaid head sõbrad ning 24. märtsil kohtumine oli vaid üks paljudest. Gruusia baptistiliidu juhi Gia Kandelaki sõnul on kogudused...

Whittieri partnerkogudusel valmis uus kirikuhoone

07 Mai 2021
Whittieri partnerkogudusel valmis uus kirikuhoone

Aprill 2021 Fotod: John RileyGunnar Kotiesen, Rakvere Karmeli koguduse pastor „Olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva“ (Fl 1:6). Peaaegu viiskümmend...

Tänukiri pastor Jüri Puusaagile

07 Mai 2021
Tänukiri pastor Jüri Puusaagile

Aprill 2021 EKB Liidu president Erki Tamme FB lehel on kirjas: „Meie plaan oli Sind, hea vend Jüri Puusaag, tänada ja õnnitleda möödunud aastal – Sinu suurel juubelil ja pastoritöö lõpetamisel...

Surnumere kallastelt leiti Piibli käsikirjade uusi osi

07 Mai 2021
Surnumere kallastelt leiti Piibli käsikirjade uusi osi

Aprill 2021 „The Times of Israel“ materjalide põhjal Jaan BärensonEnam kui 70 aastat tagasi leitud Kumrani käsikirjad said lisa.Arheoloogilistel kaevamistel avastati paljude muude leidude hulgas Piibli käsikirjade osi, nt Nahumi ja...

Myanmar vajab meie eestpalveid

07 Mai 2021
Myanmar vajab meie eestpalveid

Aprill 2021 Helle Liht, EBFi asepeasekretär Myanmar (endise nimega Birma) on paljurahvuseline riik üle 100 erineva etnilise rühmaga. See on budistlik maa, kus elab üle 3 miljoni kristlase (6% elanikkonnast). Enamik...

Anabaptismi juubel läheneb

07 Mai 2021
Anabaptismi juubel läheneb

Aprill 2021 Toivo Pilli, Kirikuajaloo õppejõud Mõne aasta pärast tähistatakse 500 aasta möödumist anabaptistliku liikumise algusest. Mida tõi endaga kaasa nn reformatsiooni kolmas laine, mis sai alguse Šveitsist Zwingli järgijate hulgast,...

Linke