Kuidas järgisid?

12/2017 13 paadis
Erki Tamm, EKB Liidu president

Mööduva aasta juhtmõtteks oli: „Järgime Jeesust!” Aasta esimeses Teekäijas kirjutasin jüngriks saamise väljakutsest: „Oled hakanud palves järjest julgemalt päris asjadest rääkima. Oled õppinud kuulma tema häält. Mõtled ja tegutsed nagu tema. Oled hakanud praktiseerima nähtut ja kuuldut.”

Kevadisel EKB Liidu aastakonverentsil Nõmmel kinnitati visioon, millega Jumal oli mu südant puudutanud: Jeesust järgiv, inimesi armastav, Jumala sõnas ja väes kasvav liikumine. Usun, et enne kui on võimalik midagi saavutada, peame saama olemuselt taas jüngriteks, kes teevad, mida Jeesus tegi.

Kohilas toimunud Suvefestivalil puudutas Püha Vaim paljusid. Näen kogudusi külastades sedasama janu Püha Vaimu värske väljavalamise järele. Inimesed igatsevad saada järgijateks ja Jeesuse tegude tegijaiks. Ollakse väsinud (koguduse) elurutiinis tiksumisest. Näen seda nii vanade kui noorte koguduseliikmete hulgas, maakogudustes ja linnades. Uued kogudused ja kogukonnad sünnivad, sest noored võtavad vastutust, jagades julgelt evangeeliumi oma koolikaaslastega. Olen kuulnud mitmeid lugusid, kus värskelt pöördunud noored visatakse vanemate poolt kodunt välja, aga nad jäävad Jeesusele kindlaks.

Möödunud aastal oleme koos pastor Joosep Tammoga kirjutanud läbi Teekäija iga numbri jüngriks saamise ja olemise väljakutsest. Usun, et olete koos meiega võinud õppida ja katsetada. Just nagu jüngrid, kel Jeesus lubas proovida, ka läbi kukkuda, aga julgustas edasi minema.

Jüngriks saamise eesmärk on lihtne – jagada armastust, mida oled kogenud, Püha Vaimu väes ning head sõnumit, mida oled kuulnud, et kadunud pojad ja tütred kogeksid Jumala päästvat armu, nende elud muutuksid ja neist saaksid Jeesuse järgijad. Ja teha seda esmaspäevast pühapäevani, mil võime kokku tulles tähistada Jumala imesid, mis meie – Jeesuse järgijate – kaudu sündisid õnnistuseks inimestele.

Olen ülimalt põnevil, mida Jumal on tegemas oma rahva hulgas ja kaudu. Jagage neid lugusid ka Teekäija veergudel eeloleval aastal, et Jumala nimi võiks saada rikkalikult austatud ja meie kaasjärgijad julgustatud. Just nii, nagu see sündis karjastega: „Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud” (Lk 2:20).
Õnnistatud jõuluaega!