Otsing

September 2022 21 kask margus
Margus Kask, Elva baptistikoguduse pastor

Armastus on üks tähtsamaid usku ja elu liigutavaid jõude.
Piiblimaailm on meist päris kaugel. Samas kõnetab meid elavalt näiteks Ülemlaul, kus peateemaks on armastus, mida kirjeldatakse sügava väljendusrikkusega. Kuid Ülemlaul ning mehe ja naise armastussuhte ilu ei ole siiski siinne teema. Olen ikka ja jälle kuulnud küsimusi: Mida tähendab Jumala armastamine? Kas ma pean teda igatsema? Kui palju ja kuidas? Kuidas ma tean, et ma armastan Jumalat? Neile küsimustele leiame vastuse Piiblist.

Niisiis tuletab armastuse värv – punane – meile meelde nii meie armastust Jumala vastu kui ka Jumala armastust meie vastu.

Esmalt veidi kuiva statistikat. Vanas Testamendis esineb tegusõna „armastama“ kordades rohkem kui nimisõna „armastus“. Esimene üle kahesaja, teine üle kolmekümne korra. Seega kajastatakse konkreetseid asju ja teod on ühed neist. Nii ka armastuseteod. Tunne ei ole esiplaanil. Väga selgelt andis Jumal korralduse armastada oma ligimest nagu iseennast (3Ms 19:18). Armastus on kogukondliku elu alus. Kuid see ei puuduta ainult naabreid ja lähedasi, vaid ka võõraid ning mitmesugustes vajadustes inimesi: ...võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päriselanik; armasta teda nagu iseennast (3Ms 19:34); Kui su vend jääb kehvaks ja ta jõud väsib su kõrval, siis toeta teda, ta elagu su juures nagu võõras või majaline! (3Ms 25:35). Nii said inimest ümbritsevad erinevad suhted õiguslikult reguleeritud.
Soov edendada tõeliselt heanaaberlikke suhteid läheb veelgi kaugemale. 5Ms 22:1 järgi tuleb osutada abi oma kaasmaalasele: Ära vaata pealt, kui su venna härg või lammas on ära eksinud, ja ära jäta seda omapead, vaid vii see kohe tagasi oma vennale! Kuid 2Ms 23:4j annab Jumal kohustuse osutada abi ka vaenulikule isikule: Kui sa kohtad oma vihamehe eksinud härga või eeslit, siis vii see temale tagasi! Kui sa näed oma vihamehe eeslit koorma all lamamas, siis ära jäta teda maha, vaid aita ta lahti päästa! Ka selline käitumine mahub ligimesearmastuse vihmavarju alla. Niisiis, armastada tuleb ligimesi, naabreid, võõraid, hädalisi ning isegi vihamehi. Olgu taas meelde tuletatud, et armastus Vanas Testamendis on eeskätt tegu.


Jumala suhe Iisraeli rahvaga oli õiguslikult reguleeritud lepinguga. Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks (2Ms 19:5j). Lepingu sõlmimise põhjenduseks öeldakse, et Issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanemaile (5Ms 7:8). Lepinguga kaasnevad vastastikused õigused ja kohustused. Kokkuvõtvalt on need esitatud nt 5Ms 7:9: Ja tea, et Issand, su Jumal, on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Seega on mõlemad lepingupooled seotud teineteise suhtes armastusega. Jumala armastus väljendus helduses ja õnnistuses, Iisraeli armastus aga käskude pidamises. Väljendid „armastama“ ja „käskude pidamine“ esinevad sageli koos, nt 5Ms 11:1: Armasta seepärast Issandat, oma Jumalat, ja pea alati, mida tuleb pidada, ta määrusi, seadlusi ja käske. Lepingu täitmine väljendub armastamises.
Uues Testamendis on armastusest palju juttu. Peabki olema, sest ka siin on peateemaks Jumala leping inimestega. Johannes on mõtisklenud põhjalikult lepingu ja armastuse seoste üle. Jh 3:16: Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud... Siin väljendub Jumala armastus ja tegu. Johannes selgitab ka uskliku armastust Jumala vastu: See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske, ja tema käsud ei ole rasked (1Jh 5:3). Leping Jumalaga tähendab tema armastamist ja käskude täitmist. Uue Testamendi ajastul läbi Jeesuse Kristuse.
Mis värvi on Jumala armastus? Vastus on: Kristuse vere värvi. Ristil voolanud veri on Jumala armastuse ülim väljendus. Kolgatal sõlmis Jumal inimkonnaga oma armastusest lähtuvalt uue lepingu. Jeesusesse uskujatele on selles lepingus olemine õnnistus. Samas kaasneb sellega „Jumala käskude pidamine“. Niisiis tuletab armastuse värv – punane – meile meelde nii meie armastust Jumala vastu kui ka Jumala armastust meie vastu. Mõlemad väljenduvad tegudes.

Uudised

2023-3-aprill

08 Mai 2023
2023-3-aprill

SISUKORD  7 hetke Soomemaalt Märt Saar Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest Marcus Zujev Ülestõusmine täidab meid rõõmuga Ermo Jürma Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele! Ermo Jürma...

7 hetke Soomemaalt

08 Mai 2023
7 hetke Soomemaalt

Aprill 2023 Märt Saar, Sundomi misjonikoguduse pastor Kuuldavasti meie lõunanaabri Läti koolides enam ajalugu ei õpetata. Kahtlane värk. Seda olulisem on jäädvustada Eesti pikima ajalooga ajakirjas, mis toimub meie tänastel usuradadel....

Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

08 Mai 2023
Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

Aprill 2023 Marcus Zujev, Oleviste kogudus Anu Zujeva (29) on Toilast Tallinna tulnud juuksur, kes tuli oma kliendi kutsel kristlikke põhitõdesid tutvustavale Alfa-kursusele, kus koges Jumalat ja vabanes öistest luupainajatest. Järgnevalt...

Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

08 Mai 2023
Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis,...

Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

08 Mai 2023
Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Kes Helvi Piispeaga tuttavaks saab, võib kuulda palju. Oma pikka eluteekonda on ta ka hoolikalt salvestanud. Tema korteri riiulitel on aukartust äratav hulk korrektselt vormistatud...

Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

08 Mai 2023
Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

Aprill 2023  Tänase päeva kohta öeldakse õhtustes uudistes, et kristlik maailm tähistas ülestõusmispühi. See vastab tõele. Need pühad ei kuulu üksnes kristlastele. Ülestõusmispühade aluseks olevad sündmused on vastuseks üldinimlikele küsimustele...

Minu misjon sõdivas maailmas

08 Mai 2023
Minu misjon sõdivas maailmas

Aprill 2023 Helle Liht, EBFi asepeasekretär, „Ühisosa“, 4.02.2023 Ma vahel ikka mõtlen sellele, et veel aasta tagasi veebruaris ei uskunud ma, et sõda tuleb meile nii lähedale. Vene vägede koondamisest Ukraina...

Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

08 Mai 2023
Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Erki Tamm, Ermo Jürma Talve viimastel päevadel toimusid veel üllatavalt paksus lumes suikuvas Nuutsaku puhkekeskuses vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad. Ukrainas juba üle aasta kõmisenud...

Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

08 Mai 2023
Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

Aprill 2023 Vanematekogu esimehe Joosep Tammo ettekanne vaimulike töötegijate päeval Nuutsakul 18. märtsil 2023. Alustan Pühakirja tekstiga, mida Osvald Tärk kasutas Tallinna vabanemise 2. aastapäeval, 29. augustil 1943. aastal. Too Jumalale...

Ära mässi end argistesse askeldustesse!

08 Mai 2023
Ära mässi end argistesse askeldustesse!

Aprill 2023 Margus Kask, Elva koguduse pastor Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu...

Linke