Kogudus heade muudatuste algatajana

04/2011 Koit Kask, Selise Nelipühakoguduse pastor

Sellist pealkirja kandis 2010. aasta oktoobrikuus alanud täiendkoolituse sari Tartu Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris. Meie kogudusel tekkis vajadus seada ametisse uusi töötegijaid ja see koolitus tundus olevat just see, mis annab lisateadmisi neile, kel seisab ees koguduse teenimine diakonina. Viiel nädalavahetusel oktoobrist kuni aprillini õppisime koos teiste õdede ja vendadega erinevatest kogudustest tundma sügavamalt Jumala Sõna.

Üheks käsitletavaks teemaks oli, kuidas mõista ja osata Piibli sõnumit seostada tänapäeva muutuvate oludega. Veel räägiti praktilise eetika, koguduse juhtimise ja hingehoiu teemadel. Need valdkonnad on kõik küllaltki tõsiseks väljakutseks nii praegustele kui ka tulevastele töötegijatele, et tänapäeva muutuvates oludes ei läheks kaotsi Piibli sõnum ja autoriteet.

Koguduse juhtimise teemas pöörati võib-olla liigset tähelepanu inimliku tarkuse osale. Apostel Paulusel olid ka suured ajaloolised teadmised nii Vanast Seadusest kui ka Jeesuse elust; sellele vaatamata ei elanud Kristus temas mõistuse, tunnete ega tahte alusel, vaid kindla usu ja Püha Vaimu usaldamise kaudu.

Vaimulikult innustav oli pidada ühiseid osadusõhtuid Tartu linna koguduste keskel. Saime teada, kuidas töötavad ja võitlevad Kolgata, Salemi, Risttee ja Annelinna kogudused. Need kohtumised olid väga julgustavad ja ülestõstvad, sest veendusime, et paljud mured ja rõõmud koguduste elus on ühesugused. Väikeste koguduste töötegijatena andis see ka hea võimaluse võrrelda seda oma kodukoguduse tööga ja saada sellest uut innustust ja julgustust.

Selise kogudusest osales täiendkoolitusel neli venda ja peame seda koolitust väga vajalikuks, sest saime palju lisateadmisi sellest, kuidas koguduse tööd paremini edasi viia. Õppimine on väga vajalik, aga seejuures ei saa ära unustada siiski seda tarkust, mida Jumal oma Püha Vaimu läbi tahab oma rahvale jagada. Iiobi raamatu 28 pt 28 s võime lugeda: „Vaata, Issanda kartus – see on tarkus, ja hoidumine kurjast on mõistus!"

 

Koolitusel arutleti erinevate vaimulike teemade üle, mis tõid esile koguduste mured ja probleemid, kuid samas otsiti ühiselt Piibli alusel neile kitsaskohtadele vastuseid. Paljud probleemid kogudustes tekivad Jumala Sõna inimliku tõlgendamise tagajärjel, kus Piiblit ei käsitleda kui tervikut. Koolituse üheks peasõnumiks minu jaoks oli, et Piibel on tervik, aga mitte aforismide kogu.

Koolitusel oli suur rõhk pandud rühmatööle, ja selliselt toimuvad ka Selise koguduses kolmapäevased piibli- ja palveõhtud, kus Jumala Sõna jagades ja selle üle arutledes jõutakse vaimulikule selgusele ning õpitakse nägema Piibli tõdesid sügavamalt, kui seni oleme harjunud.

Kokkuvõtteks avardas täiendkoolitus silmaringi Piibli tundmises ja mõistmises, kui tõsises ajas tänapäeva kogudus elab.

Jannar Järg, Selise Nelipühakogudus