5/2011

Meelis Vesi Pärnumaalt

Algus Teekäija 1/2011 Seekord lähtume tõdemusest, et inimese loomise põhjus peaks peituma väljaspool meid endid. Keskendub ju loodud objektide eesmärk alati looja poolt neile püstitatud ülesandele ja on seega objektidest väljaspool. Vastavalt sellele peaksime ka inimese loomise põhjust ja eesmärki otsima väljastpoolt inimest, lausa väljastpoolt aegruumi. Piiblit silmas pidades küllap teame, et Pühakirja keskseks sõnumiks on lunastus- ehk õndsuslugu. Paraku on päästelugu igas mõttes inimesekeskne ja ei saa seetõttu esitada meie loomise põhjust.

Varem oleme kolmel korral vihjanud Piibli esilehekülgedel toodud ülesandele, mille Jumal esimestele inimestele andis. Selleks oli valitsemine kalade, lindude, loomade ja roomajate üle. Sageli libisetakse nimetatud tekstist üle selles kõrgemat eesmärki nägemata. Omab ju madalam eesmärki kõrgema suhtes, mitte vastupidi. Või siiski? Erandiks on võimalus, et mainitud olendid omavad sümbolistlikku tähendust.

.

Inimene jäi oma kutsumusele alla

Asjasse tuleb selgus, kui mõtleme, kuidas Aadamal-Eeval loomade üle valitsemine välja tuli. Õigupoolest on seal juttu küll vaid ühest loomariigi esindajast – maost. Aadama ja Eeva valitsemine tema üle teatavasti ebaõnnestus, sest valitsemise asemel nad hoopis alistusid mao kavalusele. Teame, et madu sümboliseerib antud loos ja mujalgi Piiblis vaimse maailma isikut. Tegu on väga kurja isikuga, keda traditsiooniliselt peetakse langenud peaingel Luciferiks. Nii võib esimestele antud käsus – valitseda loomariiki – näha sümbolistlikult esitatud käsku: valitseda meist kõrgemas sfääris leiduvat kurjust, ehk nagu seda väljendatakse Uues Testamendis, võita kurjust. Kas see mõte on ootamatu? Küllap teame, et mõte kurjuse võitmisest, nagu päästelugugi, läbib kogu Piiblit. See lõpeb apokalüptiliste piltidega Johannese ilmutuseraamatust, kus kurjus täiemahuliselt kõrvaldatakse. Selle saavutab Kristuse võit.

Päästelugu ja kurjuse võitmine

Piiblit läbib seega isegi kaks keskset narratiivi – päästelugu ja kurjuse võitmine. Esimene neist on inimesekeskne, teine mitte. Ühine nimetaja mõlema puhul on, et lahendus probleemile saabub Jeesuse Kristuse kaudu. Kumb neist kahest narratiivist võiks esitada inimese loomise põhjuse? Kolmandat võimalust on, vähemalt Piiblist lähtudes, raske välja pakkuda.

Eks ole päästelooski oluline koht kurjuse võitmisel. Kurjuse võitmine omakorda sisaldab päästeloolisi sündmusi. Ometi ei saa mõlemat välja pakkuda loomise põhjusena. Vähemalt inimlikust loogikast lähtudes on ühe puhul tegu eesmärgiga, teise puhul vahendiga selle eesmärgi saavutamiseks. Seega on küsimuseks, kas loodi inimkond kurjuse võitmiseks või on kurjuse põhjuseks olla vahend päästeloo toimumisel?

Praktilise usuelu seisukohalt ehk polegi väga oluline, kumbapidi asja võtame. Õpetuslikult on valiku tegemine aga paratamatu. Seda tehes pole raske märgata, et meie loomise sisulise põhjusena tuleb kõne alla kurjuse võitmine vaimulikus sfääris.

Inimese ülesanne on kurja võita

Esiteks, kuna inimese loomise põhjus peaks olema väljaspool meid endid, siis vaimse maailma kurjuseprobleem seda ongi. Ka on sel juhul tegu eesmärgiga meist kõrgema suhtes, mitte vastupidi. On ka põhjust arvata, et kurjus tekkis vaimses maailmas enne inimese loomist. Oli ju ka madu, kurjuse sümbol, loomisloo järgi olemas enne inimest. Seega on kurjuse võitmine inimese loomise eesmärgina loogiline (põhjus enne tagajärge).

Teiseks, inimeksistentsi põhjuse nägemine kurjuse võitmises on piibellik. Mõistagi pole sümbolistlik käsk- valitseda loomi- Pühakirjas ainuke koht, mis käsitab kurjuse võitmist inimkonna eesmärgina. Vastavaid kirjakohti ja kujundeid on palju; peale selle Piibli kui terviku ülesehitus. Piibli alguse- ja lõpuaja suurim erinevus on uues taevas ja uuel maal valitsev õiglus, "vanalt maolt" tegutsemisvõimaluse võtmise tulemus. See toimub Kristuse valitsuse saabudes. Päästelugu on seejuures oluline osa kurjuse võitmise protsessist, ta pole aga toimunu põhjus.

Kolmandaks, taoline käsitlus annab meie olemasolu põhjusest rahuldava seletuse inimkonna kurjuse- ja kannatuseprobleemile. On ju selge, et vastasseis reaalse kurjusega toob paratamatult kaasa vastavad tagajärjed (kannatuse).

Neljandaks, sellise käsitluse korral saame vaadelda eesmärgi saavutamise vahendina kogu inimkonda, mitte ainult usklikke.

Kristus on kurjuse võitnud

Kristlastena ei tohiks rõhuasetus kurjuse võitmisele meid häirida, sest inimesekesksuse (s.h minakesksuse) ohtudest oleme ju kõik teadlikud. Selle asemel on põhjust rõhutada Kristuse rolli, mis on vaimse kurjuse võitmisel sama massiivne kui päästelooski. Et kurjuse võitmine puudutab meist kõrgemat teadvustaset, ilmutab see Jeesuse isiku aulikkust seda enam.

Eelmisel korral lõpetasime Jumala vastusega Iiobi etteheidetele. Mäletatavasti esitles Jumal Iiobile mitmeid loomi, kõige lõpuks Leviatanit ja Pehemoti. Viimased on vaimse kurjuse folkloorsed prototüübid. Nende kaudu taipas Iiob kannatuste fataalsust seoses eesmärgiga, mis meil inimestena on. Samuti põhjust, miks Jumal oli saatana teda kiusama kehutanud.

Eks ole Iiobi tervenemine omamoodi võrdum kurjuse võitmisest. Sarnane on ka Aadama-Eeva loo lõpp – mao needmine ja ennustus tema "pea rõhumisest" naise seemne (Kristuse) poolt. Sellesama kurjuse üle saavutatava võiduga lõppevat põhiplaani omab Piibel ka tervikuna.

Milline on seejuures inimkonna ja kristlaste roll? Selle ja mõne teisegi küsimuse üle arutlemise lõpetan järgmisel korral.

Uudised

PP Festivali 2020 fookuses oli jüngerdamine

30 Oktoober 2020
PP Festivali 2020 fookuses oli jüngerdamine

Oktoober 2020 Tuuli Pesur, PP 2020 projektijuht Jumala erilist tegutsemist ja muudetud elusid täis noorte 42. Piiblipäevad, 25.–26. septembril toimunud festival, oli varasemate aastatega võrreldes mitmeti erinev. Kui seni korraldati neid...

Pöördumine Eesti rahva poole seoses Piibli uue tõlke ettevalmistamise ja väljaandmisega

30 Oktoober 2020
Pöördumine Eesti rahva poole seoses Piibli uue tõlke ettevalmistamise ja väljaandmisega

Oktoober 2020  Käesolev aasta on Piibli aasta. Kirikud, piibliseltsid ja paljud teised organisatsioonid on kuulutanud käesoleva aasta Piibli aastaks, et tähistada ühiselt 1600 aasta möödumist Püha Hieronymuse surmast, kes tõlkis...

Mida on õppida 3D koguduselt?

30 Oktoober 2020
Mida on õppida 3D koguduselt?

Mida on õppida 3D koguduselt? Herkis Roosimaa, Hiiumaa Misjonikoguduse pastori kokkuvõte oma KUSi lõputööst Uuringud näitavad, et kui Eesti noored lõpetavad kooli ja lahkuvad kodust, siis nad vahetavad sageli kogudust või...

Professionaalsete muusikute kontserdid tulid koju kätte

30 Oktoober 2020
Professionaalsete muusikute kontserdid tulid koju kätte

Oktoober 2020 Katrin Selbak, Rakke Kogudus Kuidas avada koguduse ruume ja tegevust kogukonnale? Rakke Kogudus on selle küsimusega tegelenud alates mullu kevadel suurematesse ruumidesse kolimisest.Tänavu kevadel pakkus Pille Lille Muusikute Fond...

2020-7-oktoober

30 Oktoober 2020
2020-7-oktoober

SISUKORD Virtuaalteenus ühendab kogu maailma Lehari KaustelMa olen siin, et hoolida! Miikael Johan TammLõppsõna kõigest Ermo JürmaErmo Jürma – teekäija koos nelja kogudusega Erki TammPea meeles, et sa sured! Anatoli MetsIn...

Antsla ja Mooste koguduste palvepartnerlus

30 Oktoober 2020
Antsla ja Mooste koguduste palvepartnerlus

Oktoober 2020 Peeter Lemats, Antsla koguduse pastor EKB Liidu koguduste 2020. aasta palvepartnerite üks loos langes Antslale ja Moostele. Mooste külastuse (vanavanemate päeval, 13.09.2020) järel küsitlesin Antsla Mariat, Signet, Einikest, Pillet,...

Tulevik on juba alanud

30 Oktoober 2020
Tulevik on juba alanud

Oktoober 2020 Einike Pilli, KUSi rektorFotod: Kadi Tingas Futuurumi osalejate viimane kodutöö oli seotud koguduse organisatsioonikultuuri analüüsi ja ühe parendava muutuse elluviimisega. Milliseid muudatusi noored ellu viisid?Järgnevalt toon mõned näited tehtud...

Laagri koguduses võttis teatepulga üle pastor Peeter Tamm

30 Oktoober 2020
Laagri koguduses võttis teatepulga üle pastor Peeter Tamm

Oktoober 2020  Laagri Kristlik Kogudus tähistas 27. septembril 10. sünnipäeva. Sel pidupäeval toimus koguduse elus teinegi märgiline sündmus – koguduse rajaja Tõnis Roosimaa andis teatepulga edasi järgmisele karjasele Peeter Tammele.Tähtpäevale...

Elva koguduse uus karjane Margus Kask

30 Oktoober 2020
Elva koguduse uus karjane Margus Kask

Oktoober 2020 Andres Saumets, Elva koguduse juhatuse esimees Elva baptistikoguduses 4. oktoobril toimunud uue pastori Margus Kase ametisse seadmisega jõudis lõpule kaheksa kuud kestnud otsimise teekond. Veerand sajandit Elvas teeninud pastor...

Novellikogu „Varjatud varandusi“

30 Oktoober 2020
Novellikogu „Varjatud varandusi“

Oktoober 2020 Aare Tamm, pastor emeeritus Ridalast Trükist on tulnud minu uus raamat „Varjatud varandusi“, mis on saadaval Logose ja Pauluse raamatupoodides, Oleviste raamatuletis, Ridala palvelas ja EKB Liidu keskuses. Köite...

Linke