Kogu loodu loodab

03/2016 05 ermoj
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Meie elu kulgeb alati suhetes ja seostes ning seda sünnist surmani. Negatiivne, kuid kõnekas näide on hiljutine ülemaailmne finantskriis. Siis raputas väikese ringi ahnus tervet gloobust.

Kristuse lõpetatud lunastustöö avardas päästmise ülemaailmseks.

Jumal on loonud inimese algusest peale suhetes elavaks olendiks. „Inimesel ei ole hea üksi olla” (1Ms 2:18). Harmoonias iseenda, teiste inimeste ja viimaks kogu ümbritseva loodusega leiab inimene oma õnne ja rahulolu. Kuid need suhted võivad ka sassi minna. Seal, kus üks inimene saab süüdlaseks, tuleb ka teistel inimestel tagajärgede all kannatada.

Minu kaasinimeste teod mõjutavad minu elu. See, mida mina teen või tegemata jätan, mõjutab neid. Mõeldes veel ühe sammu kaugemale: see, mida meie, inimesed, teeme, mõjutab ka ümbritsevat loodust. Neid uudiseid võime korjata päev-päevalt. Ükskõik, kas see on siis naftareostus Mehhiko lahes või kasvuhoonegaaside kasv minu kodupaigas.
Piibel tunneb seda vaatenurka päris hästi. Kui inimese osadus Jumalaga katkes ja ta Eedeni aiast välja aeti, siis sellest ajast peale on kannatamas ka loomad ja kogu loodus. Nii nagu inimese eluaastatele on seatud piir, on ka nende aeg piiratud.

Aprillis 1905 võeti kasutusele morsesignaal SOS (Save Our Souls – Päästke oma hinged), mis oli mõeldud merel hädas olijatele abi kutsumiseks. Paljud seal hätta sattunud on seda kasutanud ja saanud päästetud.

Piibel räägib oma hinge päästmisest palju. „Päästa oma hing!” nii ütlesid inglid Soodoma hävitamise eel Lotile (1Ms 19). Enda ja oma pere päästmise vajadust kuulutas Paulus Filippi vangivalvurile (Ap 16). Rahva pääsemise juhised on teatavaks tehtud Ajaraamatus (2Aj 7). Heaolu taotlemist linnale kirjutas prohvet Jeremija (Jr 29).

Kuid Kristuse lõpetatud lunastustöö avardas päästmise ülemaailmseks. Nii nagu inimese jaoks on Jeesuse läbi avatud igavikuvärav, avaneb temas üks uus lootus ka kogu loodule. „Loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse“ (Rm 8:21). Nii on Kristuse lunastaval ristisurmal ja ülestõusmisel väga avar mõjuala. See algab inimese juurest, kuid ei lõpe temaga.
Kes oma armuajal tuleb Kristuse risti alla ja pühendab oma jätkuva elu talle, see saab osa tema igavesest Kuningriigist.