Julgus peab juurduma Jumala sõnas

10/2017 05 ermoj
Ermo Jürma, peatoimetaja

Julgus on meelsus või vaimne hoiak, mis teeb meid võimeliseks ohtude, vastuolude ja elu teiste väljakutsetega kartmatult, rahulikult ja otsustavalt kohtuma. Hirm on halvav õudustunne; alarm, mis vallandub meis mõne ohu või ähvarduse ees, mida me ei saa või ei oska vältida.

Ärge vaadake üksnes enda ümber, vaid vaadake ka üles!

Meenutame Joosuat, kellel oli väga suur ülesanne – juhtida terve rahvas tõotatud maale. Mooses, kellele ta seni oli vaadanud, oli surnud. Ees lainetas Jordan, luureandmete põhjal kõrgusid selle taga müüridega linnad, maal elas hiiglasi ja neil olid sõjavankrid. Nurisev rahvas oli ohtude korral haaranud oma juhtide vastu mitmel korral kive. Olukord oli tõesti hirmutav.

Meie ees pole ehk selliste tõkete ületamine, kuid Jumala põhimõtted on samad ja me peame nendele toetuma.
Jumal oli juba Aabrahamile tõotanud, et see maa saab tema rahvale. Kordus tõotus: „...ma ei lahku sinust ega jäta sind maha” (Jos 1:5).

Neid tõotussõnu vajas Joosua ja vajame ka meie. Jumal andis kohustuse: „Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!”(s 8).
Olgu Seaduse sõnad alati sinu suus! Jumala rahva juhtidel on kohustus kuulutada Pühakirja õpetust! Neil endil on vaja pidada hoolsasti kinni sellest, mis seal on ilmutatud.

Kui palju on sinu elus päevi, mil sa isegi ei ava Piiblit? Elu on ju nii kiire. Kuid ei piisa ka korraks mõne peatüki läbi lugemisest, vaid oluline on läbi mõelda, kuidas seda sõnumit ellu rakendada. Ei ole küll kohustust kõike pähe õppida (kõik veel või enam seda ei suuda). Kuid me ei tohi Jumala sõnast kaugeneda. Ilmselt ei tähenda „päeval ja öösel” ka seda, et kõik peaksid neli tundi hommikul ja neli tundi õhtul Piibliga töötama. Ka 15 minutit võib paljugi muuta ja keegi ei ole nii hõivatud, et ta ei saaks seda aega võtta.

Nii kõlab siin maa peal taevane juhis: ärge vaadake üksnes enda ümber, vaid vaadake ka üles!

Iisraelil tuli vallutada Jeeriko kindluslinn. Väejuht Joosua oleks ilmselt kavandanud oma maleva müüridele ronimist ja arvestanud meeleheitliku võitlusega.

Kuid Jumal ütles talle, et neil tuleb kuuel päeval marssida ümber linna ja seitsmendal päeval seitse korda. Iisrael kuuletus ja Jeeriko müürid langesid. Sellist plaani poleks Joosua ise kunagi välja mõelnud!

Otsustav on, et me Jumala sõna loeme, usume, võtame vastu, rakendame, kuuletume. See vabastas Joosua hirmust ja andis talle suure julguse. Jumala abiga tuleme ka meie oma ülesannetega toime.


Küllap mõne päeva teekond õnnestub, meil on tervist, raha, edu. Kui eesmärk on aga see, et õnnestuks kogu teekond ja elu läheks korda, siis on vaja vaadata üles.