Eile oli mul veel lootust

5/2011 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Vahel me mõtleme: eile oli mul veel lootust, eile oli veel kõik hästi. Eile – see oli: enne arsti külastust, enne eksamit, enne töövestlust, enne panka minekut, enne kohtumist tolle inimesega. Eile oli veel kõik hästi. Eile oli mul veel lootust.

Mis annab meile elus lootust, kui pärast eilset ei ole enam kõik nii hästi; kui näib, et homseks pole ka midagi head valmis pandud?

Apostel Paulus kirjutab Rooma kogudusele: „Aga lootuse Jumal täitku teid!" Sellega teeb ta selgeks: Jumal on lootuse Jumal. See tähendab: Jumal ise on minu lootuse alus. Tema on ka veel homme seesama, lootuse Jumal, kes ta ikka on olnud. Kuigi lootus meie elus on alatasa ohustatud ja vahel näib, et see hakkab otsa saama, on Jumal täna ja homme ometi seesama.

.

Lootus sirutab tulevaste hüvede järele, mida on vahel raske, kuid mitte võimatu saavutada. Kristlik lootus on armu läbi kingitud tahtevaimustus, mille kaudu Jumala kõikvõimsust usaldav inimene ootab temalt igavest elu ja vahendeid selle saavutamiseks.

Suhe selle maailma arvukate lootuste ja kristliku lootuse vahel on paljudel inimestel nõrk. Nii on nende jaoks taevase lootuse kuulutus taandunud lihtsalt igavese elu lohutuseks, põgenemiseks maisest hädaorust ja selle maailma ülesannetest.

Vaatamata Kristuses kogetud armastusele, Jumalast kingitud uuele elule ja Püha Vaimu annile elab usklik inimene lootuses – me ootame Jumala riiki.

Apostel Paulus teadis liigagi palju kristliku koguduse hädadest ja võitlustest ega hakanud kuskil neile tühjade loosungitega vastama. Ta nimetab oma kirjades paljusid tõsiseid asju õigete nimedega, kuid lõpetab ikka õnnistussooviga.

Rooma kirjas väljendab ta: „Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!" (Rm 15:13).

Siin pärjab ta Jumalat kuue särava mõistega: lootus, rõõm, rahu, usk, vägi ja Vaim. Tõeline lootuse ülemlaul!

Kaks aastat tagasi Lootuse festivali laulsid Anne ja John Barbour kolmel õhtul Saku Suurhallis kümnetele tuhandetele eestimaalastele kauni usutunnistuse: „Mu lootus on Jumalas, kes valitseb nüüd igavest! Oo, mu lootus on Jumalas, mu Issandas!"

Seda jumalikku lootust kogen ma mitmel erineval viisil: palves, piiblisalmis, uues mõttes, vaimulikus laulus, julgustavas sõnas, vaiksel hetkel Jumala ees. Jumal on Jumal, kes kingib lootuse.

Võtkem aega olla osaduses Jumalaga ja andkem talle võimalusi endale lootust kinkida!

Ja kui te oskate, siis andke oma lootust edasi, ja teist endist saavad teistele inimestele lootuse kandjad.