Otsing

6/2011 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Taevas on jälle avatud – mõne nädala eest teatas sellise pealkirjaga ajaleheartikkel Euroopa lennuruumi taasavamisest pärast järjekordset Islandi vulkaani tuhapilve hajumist. Paljud lennukid võisid jälle tõusta ja maanduda. Tuhanded reisijad ei pidanud enam ootama ega maismaa- või mereteid valima.

.

Minu korteriaknast välja vaadates paistab taeval sageli mitme reisilennuki valge jälg – ikka mõtlen, et kust nad tulevad ja kuhu siirduvad?

Mitmes maailma paigas on aga taevas suletud, tintmust ja mitte üksnes halva ilma, vaid ka sõja, häda, kannatuste ja surma tõttu.

Kevadine Kristuse taevaminemist meeldetuletav püha on selja taga. See püha on täis universumi ja õndsusloo avarust. Jeesuse taevaminekuga on inimkond esindatud Jumala Isa paremal käel. Inimsuse rikkumatu ja püha osa on haaratud Kolmainu Jumala saladusse.

Vaade tähistaevasse kuulub inimese kaunimate elamuste hulka, ja seda juba aegade algusest.

Muistne maailmapilt tundis kolme korrust: allilma, maad ja taevast. Kuuluvus nendesse piirkondadesse oli üsna selgelt kirjeldatud.

Allilma kuulus surnuteriik, deemonid, kurjad vaimud ning ka ettekujutus põrgust. Paljude inimese ees arvati seisvat kord teekond allilma.

Maa on inimese elupaik – igapäevase olelusvõitluse, eneseteostamise, otsingute, lootuse ja armastuse, aga ka kannatuse maa.

Taevas ja tähtede maailm oli ja on paljudes kultuurides vormitud ettekujutusest, et seal elavad jumalad. Vaade tähistaevasse – selgel augustikuu ööl – kuulub inimese kaunimate elamuste hulka, ja seda juba aegade algusest.

Enne satelliitnavigatsiooni leiutamist oli tähe nägemine meremeestele elu ja surma küsimus.

Terve kosmos, Linnutee, taevakehade konstellatsioonid paeluvad meid ja on samas kättesaamatu tegelikkus.

Jeesus lahkus taevasse ega ole enam „ihulikult" nähtav. Jüngrid kogesid tol kordumatul päeval, et on olemas veel teine tegelikkus, hoopis uus dimensioon, mis pole meie silmale, mõistusele ega ettekujutusvõimele lõpuni haaratav.

Evangelist kirjeldab „ja pilv varjas ta nende silme eest." (Ap 1:9) Mõistel "pilv" ei ole Piiblis tähendus mitte vaid taeva pilvede mõttes. „Pilv" on Pühakirjas üks tähis, märk, üks kirjeldus „Jumala varjatud kohalolust" – pilvesammas kõrberännakul, templi pühitsemisel jne. Meis elab ootus, et kui Jeesus tuleb tagasi, siis kaovad meie ja tema vahelt kõik pilved, s.t me kogeme ja näeme teda siis endi keskel.

Taevaminemispühaga algas „läkitusaeg". Jüngrid saadeti kogu maailma, kõigi rahvaste ja rahvusgruppide juurde: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni" (Mt 28:20)

Jeesus jättis tõotuse, mis kehtib tänini sulle ja mulle: „Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel." (Mt 18:20) See on ka kui pitseering, et „taevas on avatud!"

Vaadakem ikka üles, sinna, kuhu me teame Jeesuse läinud olevat. Vaatamata elu teatud hämarusele ja ka suletud taevaruumidele on nii mõnigi osa „taevast" juba meie keskel ja see on õnnestav ning julgustav ülesanne, näidata segaduses olevatele inimestele avatud taevast.

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke